Vejledning af voksne

Vejlednings- og kompetencecenter | Hvad er mine muligheder?

Vejledningscenteret for voksne understøtter og vejleder studerende, virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til uddannelse for voksne på Niels Brock.

Via afklaring og opkvalificering hjælper Vejledningscenteret den studerende med at træffe det rigtige karrierevalg, komme på den rigtige uddannelse og fastholde fokus i uddannelsen.

Vi arbejder forebyggende og klargører de studerende til at gennemføre uddannelsen på kvalificeret vis med størst mulige faglige og personlige udbytte.

Vejledning og Realkompetencevurdering

Vil du høre om dine muligheder inden for kontor, handel, salg og event kan du kontakte en studievejleder eller tilmelde dig et af vores informationsmøder. Hvis du er over 25 år har du også mulighed for at tilmelde dig en realkomptencevurdering (RKV), hvor du vil få afdækket dine nuværende kompetencer inden for et af disse områder og få udarbejdet en uddannelsesplan for dit videre uddannelsesforløb.

Afklaring

I Vejlednings- og kompetencecentret hjælper vi dig gerne med at blive afklaret i forhold til, hvad du kan blive. Vi kan hjælpe dig med et afklaringsforløb eller en uddannelsesplan.

Vi kan også hjælpe dig med et FVU-forløb, hvis du f.eks. vil være bedre til dansk eller matematik.

Læs mere om de forskellige muligheder her

Klar til uddannelse

Opkvalificerende forløb, der gør dig klar til uddannelse.

Læs mere om de forskellige uddannelsestilbud