Onlineundervisning | Sådan er det at studere via fjernundervisning

Om onlineundervisning

At være onlinestuderende på Brock Online Academy er noget helt andet end at være på skole traditionelt set. Du har meget frihed til selv at tilrettelægge din undervisning. Du bestemmer selv, hvornår du læser og løser opgaver. Men det kræver også, at du er god til at motivere dig selv til at arbejde.

De fleste af vores onlineuddannelser er fuldtidsuddannelser. Det kan dog godt lade sig gøre at arbejde ved siden, men så får du travlt. På denne side kan du læse lidt om, hvad der gør onlineundervisning til noget ganske særligt.

Teknikken

På Brock Online Academy bruger vi en specialudviklet læringsplatform. Denne læringsplatformen er dit virtuelle klasselokale, hvor du har adgang til dine fag og alle de materialer, du skal bruge under uddannelsen - herunder iBøger.

Det er også herfra, du har adgang til dine undervisere og skal aflevere opgaver under forløbet. Når du kommer ind i dit virtuelle klasselokale, vil du altid kunne finde en forløbsplan, som fortæller, hvad du skal læse og arbejde med uge for uge eller tema for tema.

I forløbsplanen kan du både se, hvad du skal læse, hvad du skal aflevere, og hvornår du skal gøre det.

Bøger og materialer

Vi benytter kun onlinematerialer på Brock Online Academy. Det vil sige, at du har adgang til dine bøger og materialer alle steder fra i verden, så længe du har internetadgang.

Krav til din computer

For at få optimal udbytte af de programmer vi anvender på uddannelsen, skal du benytte en computer - det er ikke nok med en smartphone eller en tablet. Det har ingen betydning om du bruger en Windows baseret computer eller en Mac. Du skal i løbet af uddannelsen anvende både Word, Excel og Powerpoint fra Microsoft Office. Disse programmer skal du anvende i forbindelse med dine afleveringsopgaver og eksamen. Microsoft Office skal derfor være installeret på din computer. Det er en fordel, at du har den seneste version, men ikke et krav. For at kunne deltage i onlinemøder og eksamen, skal du anvende headset med mikrofon samt et webkamera.

Undervisningsformen

Undervisningsformen varierer fra fag til fag, men du vil møde følgende type opgaver:

  • Teoretisk materiale du skal læse for at kunne gennemføre faget.
  • Video. I mange fag benytter vi små film til at underbygge teorien eller som opgaveoplæg.
  • Afleveringsopgaver. På alle onlineuddannelser skal du aflevere et antal afleveringsopgaver. Det er vigtigt, at du afleverer alle opgaver.
  • Onlinekonferencer. I mange fag benytter vi onlinekonferencer. En onlinekonference er et onlineklasseværelse, hvor du logger ind på et givent tidspunkt, og hvor underviseren vil præsentere et emne, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Har du ikke mulighed for at deltage i en online konference, bliver den optaget, så du kan se den bagefter.
  • Debatfora. Vi bruger debatfora til onlinedebatter, men også til at stille underviseren spørgsmål. Ved at stille dine spørgsmål om materialerne i åbne debatter, vil dine medstuderende også få glæde af svaret.
  • Individuelle samtaler. Specielt på uddannelsens sprogfag vil du også skulle have en række individuelle samtaler med din underviser. Her benytter vi Skype eller onlinekonferencer.
  • Afleveringsopgaver hos Brock Online Academy kan være både almindelige skriftlige opgaver, men også lyd- og videoafleveringer alt efter, hvilket fag du læser.
  • Online fremlæggelser. På vores onlineuddannelser er der et antal online fremlæggelser som er obligatoriske. Disse fremlæggelser, som du altså skal deltage i, vil ligge inden for skolen normale åbningstid.
  • Gruppearbejde. På onlineuddannelsen vil der være enkelte opgaver, som du skal løse sammen med dine studiekammerater i grupper på typisk 3-4 studerende.

Studieaktivitet

For at kunne gå på vores onlineuddannelser skal du være studieaktiv. Det vil sige at du skal være aktiv i dit virtuelle klasseværelse og du skal læse samtlige lektier. Herudover skal alle opgaver laves og afleveres inden for de fastsatte deadlines. Du skal deltage aktivt i gruppearbejdet og du skal deltage i alle online fremlæggelserne for at kunne fortsætte og dermed fuldføre uddannelsen. Er du ikke studieaktiv vil du blive udmeldt fra uddannelsen uden varsel.

Kontakt med din underviser

Hvis du har faglige spørgsmål til din onlineunderviser, stiller du dem i debatfora. Når du stiller dine spørgsmål i åbne fora, er der mange flere, der får glæde af svaret fra onlineunderviseren. Herud over er der masser af muligheder for at komme i kontakt med dine onlineundervisere via det virtuelle klasseværelses interne beskedsystem, sms, telefon og e-mail.

Eksamen

På Brock Online Academy foregår alt online. Selv eksamen er online. Der kan dog være særlige tilfælde, hvor det vurderes, at der afholdes en fysisk eksamen i et bestemt fag. Det vil i så fald foregå på en af vores adresser i København. Men på EUS Online 5 og 10 uger, er eksamen altid online.