HGS Online | HG for studenter som fjernstudie

HGS Online er et 10 ugers grundforløb på fuld tid for dig, som har en studenter eksamen (STX, HTX eller HF). Har du en HHX, skal du i stedet tage vores nye uddannelse, HGS for HHX. Du tager uddannelsen via nettet, og den er fleksibelt opbygget, så du kan læse, når det passer dig og din familie – men du får travlt, da der er tale om en fuldtidsuddannelse.

Med HGS Online får du:

  • Billetten til en lønnet praktikplads og en faglært fremtid
  • Fleksibel undervisning, tilpasset dine behov
  • Adgang til din uddannelse 24/7/365 - uanset hvor du er i verden

Butik/Detail eller Kontor?

HGS Online tilbyder to forskellige retninger. Det er vigtigt, du vælger den rigtige retning, da du efterfølgende kun har mulighed for at søge elevpladser inden for det valgte område.

  • Butik/Detail
  • Kontor

Tilmelding

HGS Online har studiestart 4 gange om året, og du tilmelder dig via tilmeldingsformularen nedenfor. Her kan du se en oversigt over ansøgningsfristen, samt hvornår der bliver afholdt online opstartsmøde ved hver af de 4 studiestarter. Der vil være flere forskellige tidspunkter på dagen, hvor du kan vælge at deltage.

FOR HOLD STARTENDE I NOVEMBER 2015

Vi starter novemberholdet op mandag den 2. november 2015 med et online opstartsmøde kl. 12.00 og kl. 20.00, hvor du skal møde op for at kunne deltage på holdet. Du bestemmer selv hvilke at de to online opstartsmøder du vil deltage i. Mødet er et 1½ times onlinemøde, hvor du blot logger dig på hjemmefra med din computer. Uddannelsen slutter med to eksamener i januar 2016. 

Ansøgningsfristen for optagelse på oktoberholdet er 18. oktober 2015.

FOR HOLD STARTENDE I JANUAR 2016

Vi starter januarholdet op mandag den 18. januar 2016 med et online opstartsmøde kl. 12.00 og kl. 20.00, hvor du skal møde op for at kunne deltage på holdet. Du bestemmer selv hvilke at de to online opstartsmøder du vil deltage i. Mødet er et 1½ times onlinemøde, hvor du blot logger dig på hjemmefra med din computer. Uddannelsen slutter med eksamen i uge 14.

Ansøgningsfristen for optagelse på januarholdet er 27. december 2015.

FOR HOLD STARTENDE I APRIL 2016

Vi starter aprilholdet op mandag den 4. april 2016 med et online opstartsmøde kl. 12.00 og kl. 20.00, hvor du skal møde op for at kunne deltage på holdet. Du bestemmer selv hvilke at de to online opstartsmøder du vil deltage i. Mødet er et 1½ times onlinemøde, hvor du blot logger dig på hjemmefra med din computer. Uddannelsen slutter med eksamen i uge 24.

Ansøgningsfristen for optagelse på aprilholdet er 13. marts 2016.

Fag på HGS Online

  • Erhvervsøkonomi
  • Informationsteknologi  (It)
  • Salg og service 

På HGS Online afslutter du som udgangspunkt alle fag på C-niveau. Ved at slutte på C-niveau i alle fag, har du mulighed for at fortsætte på alle hovedforløb.

Forløbets opbygning

HGS Online er et grundforløb for dig, som allerede har en studentereksamen (STX), HTX eller HF. Forløbet foregår udelukkende online.

Det vil sige, at bøger, aflevering af opgaver, undervisning og fremlæggelser kører 100% online, hvor du blot logger dig på via din computer hjemmefra. Forløbet starter med et obligatorisk opstartsmøde, som også bliver afholdt online.

På opstartsmødet vil du få en grundig introduktion til forløbet. Du vil også møde den underviser, som vil følge dig gennem uddannelsen.

På HGS Online kommer du til at arbejde individuelt og i grupper. Du vil møde opgaver, hvor du skal arbejde koncentreret med et fag ad gangen. Og du vil også komme til at arbejde med tværgående caseopgaver, hvor du skal bruge din viden på tværs af fagene. Caseopgaverne skal fremlægges online.

Vi arbejder meget med iværksætteri, og du vil igennem hele forløbet arbejde med en tværfaglig opgave, som handler om at starte egen virksomhed.

Der er mødepligt til opstartsmødet og til onlinefremlæggelserne.

Spørgsmål og svar

Hvilke optagelsesbetingelser er der til HGS?

Du skal have: Dansk eller nordisk studentereksamen,
HF eller HTX.
Andre eksamener vurderes individuelt. Kontakt os på online@remove-this.brock.dk, tlf. 33 41 91 00, hvis du har spørgsmål.

Skal jeg have en praktikplads for at blive optaget på HGs?

Nej, du kan tilmelde dig HGS, inden du søger praktikplads.

Hvornår er der ansøgningsfrist til HGS?

Se under punktet tilmelding

Kan jeg tage HGS som enkeltfag?

Nej. HGS-forløbet er en fuldtidsuddannelse på 12 uger, som skal tages i sin helhed. Niels Brock tilbyder også enkeltfagsundervisning i mange fag – både som Online undervisning og som traditionel undervisning – se mere her på hjemmesiden. 

Kan jeg få merit for eksamen på HGS?

Nej, du kan ikke få merit på HGS, da der arbejdes integreret med alle tre fag.”.

Kan jeg få godskrevet praktisk erfaring?

Du kan få en såkaldt realkompetencevurdering (RKV), hvilket betyder, at din praktiske og boglige erfaring bliver vurderet, og du kan efterfølgende blive fritaget fra dele af uddannelsen i hvoedforløbet.

Skal jeg begynde mit praktikforløb umiddelbart efter HGS?

Du kan udmærket tage en pause mellem HGS og praktikken.

Jeg har en praktikplads, behøver jeg at tage HGS?

Ja. Grundforløbet HGS er en nødvendig del af den samlede erhvervsuddannelse.

Kan jeg få SU til HGS?

Ja, HGS er en SU-berettiget fuldtidsuddannelse.

Hvilke grundfag indgår i HG?

På HGS undervises i grundfagene: Erhvervsøkonomi,  Informationsteknologi og Salg og service.

Hvad koster det at deltage?

Uddannelsen er gratis, dog skal du betale for materialer, bøger, kopier mm. Beløbet vil dog ikke overstige 2500 kr. pr. år.  Pt. er gebyret 500 kr.

Hvor meget skal jeg kunne med en computer for at kunne tage uddannelsen?

Du behøver ikke være computerekspert for at følge grundforløbet, og der er altid hjælp at hente, hvis der opstår tekniske problemer.

Hvilken internetforbindelse kræver det jeg har?

Vores erfaring siger at det er bedst at have en fastforbindelse og mulighed for at komme på med et kabel, da mobile bredbåndsløsninger ofte svinger meget i kvalitet.

Kræver uddannelsen, at jeg har særlige programmer på computeren?

Du skal have en Microsoft Office pakke version 2010 - eller Office 2011 hvis du bruger Mac. Hvis du ikke har den på din computer kan du gennem skole benytte office 365 gratis.  

Udover programmerne skal du have et headset med mikrofon og et webkamera.

Hvor meget tid kræver det, at jeg bruger om ugen?

Det er meget svært at svare på. Det afhænger af, om du har alle fag, og hvor hurtigt du arbejder. Der er tale om en fuldtidsuddannelse, og derfor skal du regne med, at arbejdet svarer til, at du bruger ca. 30 timer om ugen, hvis du følger alle fag.

Kan jeg arbejde ved siden af uddannelsen?

Ja det er muligt at have et fritidsarbejde ved siden af uddannelse, du skal dog være opmærksom på at der er tale om en fuldtidsuddannelse, så vores erfaring siger at det er bedst hvis du ikke har mere end 15-20 timers arbejde ved siden af uddannelsen.

Hvor ofte skal jeg være online?

Der er ikke noget fast antal dage/timer man skal være online. I nogle fag vil der være obligatoriske online møder hvor du SKAL deltage. Disse obligatoriske møder er altid planlagt i god tid, så du ved hvornår du skal være online.  Udover de obligatoriske møder vil der være et antal valgfrie onlinemøder hvor din underviser vil gennemgå emner og teori, disse møder vil altid blive optaget så du kan gense dem hvis du ikke havde mulighed for deltage.

KAN JEG LÆSE VIDERE, NÅR JEG HAR TAGET HGS Online?

Nej, du skal have gennemført et helt forløb, før du kan læse videre. Altså både grundforløbet (Kontor online) og hovedforløbet (din praktikperiode).

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads efter grundforløbet, men vores praktikkonsulenter vil hjælpe dig både med at finde praktikpladsen og skrive ansøgninger. Niels Brock tilbyder ikke skolepraktik, men denne mulighed foreligger på andre skoler.

Du behøver ikke at vide på forhånd, hvilket erhvervsområde, du vil uddanne dig indenfor. Det kan du overveje i løbet af grundforløbet. Dermed får du tid til at finde en god praktikvirksomhed, som du kan indgå en uddannelsesaftale med.

Har du spørgsmål til HGS Online?