Læs hvor du vil, når du vil | Læs EUS Online

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

EUS Online | Erhvervsuddannelse for studenter som fjernstudie

EUS (tidligere HGS) Online er et 10 ugers grundforløb på fuld tid for dig, som har en studentereksamen (STX, HTX eller HF). Har du en HHX, skal du i stedet tage vores nye uddannelse, EUS for HHX.

Du tager uddannelsen via nettet, og den er fleksibelt opbygget, så du kan læse, når det passer dig og din familie. Men du får travlt, da der er tale om en fuldtidsuddannelse.

Med EUS Online får du:

 • Billetten til en lønnet praktikplads og en faglært fremtid
 • Fleksibel undervisning, tilpasset dine behov
 • Adgang til din uddannelse 24/7/365 - uanset hvor du er i verden

Butik/Detail eller Kontor?

EUS Online tilbyder fire forskellige retninger. Det er vigtigt, du vælger den rigtige retning, da du efterfølgende kun har mulighed for at søge elevpladser inden for det valgte område.

 • Detail
 • Kontor
 • Handel
 • Event

OBS! Adgangsbegrænsning på event-linjen fra 1. januar 2018!

Fra 1. januar 2018 kan du alene optages på EUS EVENT-linjen når du har underskrevet en uddannelsesaftale. Du kan fortsat starte forløbet, hver mandag (på nær uge 7, 13, 14, 21, 42 og 52) året rundt, men tilmelding sker alene ved at sende en kopi af din uddannelsesaftale til online@remove-this.brock.dk.

 Sidste frist for at tilmelde sig til event-linjen uden adgangsbegrænsning er med opstart i uge 50.

Hvad er EUS? (tidl. HGS)

Erhvervsuddannelse for Studenter (EUS) har i mange år heddet HG for Studenter (HGS).

Det blev lavet om med EUD-reformen i 2015, hvor uddannelsen skiftede navn fra HGS til EUS, og grundforløbet inden elevplads blev forkortet til 10 uger.

 

EUS giver mulighed for, at folk med en studentereksamen kan gøre sig klar til en elevplads eller praktikplads inden for kontor, butik, handel eller event (Bemærk! Ønsker du at tage event uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale før studiestart). Fordi de har en studentereksamen behøver de kun 10 ugers grundforløb inden for områder som salg og service, virksomhedsøkonomi og regnskab..

Tidligere HGS og nu EUS har i årevis været et populært uddannelsesforløb for studenter. Hvert år har Niels Brock over 600 studerende igennem, hvor af flertallet efterfølgende går ud og får en elevplads/praktikplads som kontorassistent, butiksassistent, inden for handel eller event.

I alle årerne har vi også haft populære HGS/EUS-tilbud som fjernundervisning (online) og i San Diego, hvor vi har udvidet opholdet med tre uger til i alt 13 uger.

Tilmelding

På EUS Online starter vi nye hold op hver uge året rundt. Det betyder, at du kan tilmelde dig EUS Online, når det passer ind i dine planer - dog lidt afhængig af, hvilken studieretning du vælger.

Hold med studieretning Kontor starter hver uge, mens hold med studieretning Detail, Handel og Event starter ca. en gang om måneden. Du kan se dato på opstart samt tilmelde dig uddannelsen nederst på siden.

Ansøgningsfristen er onsdag kl. 12.00 ugen før opstart.

Fag på EUS Online

På EUS Online skal du følge fire fag. Tre grundfag og et uddannelsesspecifikt fag afhængig af, hvilken retning (Kontor eller Detail) du vælger i forbindelse med din tilmelding til uddannelsen.

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige retning, da du efterfølgende kun har mulighed for at søge elevpladser inden for det valgte område.

Grundfag på EUS Online

 • Erhvervsøkonomi
 • Informationsteknologi
 • Afsætning 

Uddannelsesspecifikt fag

 • Kontor, Detail, Handel og Event

På HGS/EUS Online afslutter du alle fag på C-niveau. Ved at slutte på C-niveau i alle fag har du mulighed for at fortsætte på alle hovedforløb inden for den valgte retning. 

Forløbets opbygning

HGS/EUS Online er et grundforløb for dig, som allerede har en studentereksamen. Forløbet foregår udelukkende online i et virtuelt klasselokale, som du har adgang til via din computer, uanset hvor i verden du er.

Det vil sige, at bøger, aflevering af opgaver, undervisning, fremlæggelser og eksamen kører 100 % online, hvor du blot logger dig på via din computer hjemmefra.

Forløbet starter altid med et obligatorisk online opstartsmøde, som bliver afholdt kl. 12.00 den mandag forløbet starter. Her vil du få en grunddig introduktion til forløbet samt møde den kontaktlærer som vil følge dig gennem uddannelsen.

Gennem forløbet skal du løbende lave dokumentation, som du skal bruge til eksamen i det uddannelsesspecifikke fag. Der er ialt 4 dokumentationsopgaver hvoraf 2 opgaver skal laves individuelt og 2 opgaver skal laves som gruppearbejde. Opgaverne skal fremlægges online for din kontaktlærer.

Det gennemgående tema i de 4 dokumentationsopgaver er iværksætteri og går i korte træk ud på du sammen med din studiegruppe skal åbne din egen virksomhed - det vil sige: Finde på et navn samt et produkt/sortiment du vil handle med. I hver opgave vil der være en række spørgsmål, som skal besvares ud fra dit valg af egen virksomhed og studieretning.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: Én grundfagseksamen (faget udtrækkes ca. 14 dage før eksamen) samt en eksamen i faget Kontor, Detail, Handel eller Event afhængig af, hvilken studieretning du vælger.

Der er mødepligt til opstartsmødet og til onlinefremlæggelserne.

Spørgsmål og svar

Hvilke optagelsesbetingelser er der til EUS?

Du skal have:

 • Dansk eller nordisk studentereksamen, HF eller HTX.
 • Bestået dansk og matematik fra gymnasiet eller folkeskolen

Andre eksamener vurderes individuelt. Kontakt voksenvejledningen på: online@remove-this.brock.dk, hvis du har spørgsmål.

Skal jeg have en praktikplads for at blive optaget på HGS/EUS?

Nej, du kan tilmelde dig HGS/EUS, inden du søger praktikplads.

Hvornår er der ansøgningsfrist til HGS/EUS?

Se under punktet tilmelding.

Kan jeg tage HGS/EUS som enkeltfag?

Nej. HGS/EUS-forløbet er en fuldtidsuddannelse på 10 uger, som skal tages i sin helhed. Niels Brock tilbyder også enkeltfagsundervisning i mange fag – både som onlineundervisning og som traditionel undervisning. Læs mere her.

Kan jeg få merit for eksamen på HGS/EUS?

Nej, du kan ikke få merit på HGS/EUS, da der arbejdes integreret med alle tre fag.

Kan jeg få godskrevet praktisk erfaring?

Du kan få en såkaldt realkompetencevurdering (RKV), hvilket betyder, at din praktiske og boglige erfaring bliver vurderet, og du kan efterfølgende blive fritaget fra dele af uddannelsen på hovedforløbet.

Skal jeg begynde mit praktikforløb umiddelbart efter HGS/EUS?

Du kan udmærket tage en pause mellem HGS/EUS og praktikken.

Jeg har en praktikplads, behøver jeg at tage HGS/EUS?

Ja. Grundforløbet HGS/EUS er en nødvendig del af den samlede erhvervsuddannelse.

Kan jeg få SU til HGS/EUS?

Ja, HGS/EUS er en SU-berettiget fuldtidsuddannelse.

Hvilke grundfag indgår i HG?

På HGS/EUS undervises i grundfagene: Erhvervsøkonomi, informationsteknologi og afsætning.

Hvad koster det at deltage?

Uddannelsen er gratis, dog skal du betale for materialer, bøger, kopier mm. Pt. er gebyret 500 kr.

Hvor meget skal jeg kunne med en computer for at kunne tage uddannelsen?

Du behøver ikke være computerekspert for at følge grundforløbet, og der er altid hjælp at hente, hvis der opstår tekniske problemer.

Hvilken internetforbindelse kræver det?

Vores erfaring siger, at det er bedst at have en fastforbindelse og mulighed for at komme på med et kabel, da mobile bredbåndsløsninger ofte svinger meget i kvalitet.

Kræver uddannelsen, at jeg har særlige programmer på computeren?

Du skal have en Microsoft Office pakke version 2010 - eller Office 2011, hvis du bruger Mac. Hvis du ikke har den på din computer, kan du gennem skole benytte Office 365 gratis.  

Udover programmerne skal du have et headset med mikrofon og et webkamera.

Hvor meget tid kræver det, at jeg bruger om ugen?

Det er meget svært at svare på. Det afhænger af, om du har alle fag, og hvor hurtigt du arbejder. Der er tale om en fuldtidsuddannelse, og derfor skal du regne med, at arbejdet svarer til, at du bruger ca. 30 timer om ugen, hvis du følger alle fag.

Kan jeg arbejde ved siden af uddannelsen?

Ja, det er muligt at have et fritidsarbejde ved siden af uddannelse. Dog skal du være opmærksom på, at der er tale om en fuldtidsuddannelse. Vores erfaring siger, at det er bedst, hvis du ikke har mere end 15-20 timers arbejde ved siden af uddannelsen.

Hvor ofte skal jeg være online?

Der er ikke noget fast antal dage/timer, du skal være online. I nogle fag vil der være obligatoriske onlinemøder, hvor du SKAL deltage. Disse obligatoriske møder er altid planlagt i god tid, så du ved, hvornår du skal være online. Ud over de obligatoriske møder vil der være et antal valgfrie onlinemøder, hvor din underviser vil gennemgå emner og teori. Disse møder vil altid blive optaget, så du kan gense dem, hvis du ikke havde mulighed for deltage.

Kan jeg læse videre, når jeg har taget HGS/EUS Online?

Nej, du skal have gennemført et helt forløb, før du kan læse videre. Altså både grundforløbet (Kontor online) og hovedforløbet (din praktikperiode).

Praktik

Praktik er en vigtig del af erhvervsuddannelsen. Her får du mulighed for at prøve kræfter med erhvervslivet samtidig med, at du lærer en masse.

I de fleste tilfælde tager praktikken to år, og du får løn i praktikken.

Praktik er en vigtig del af erhvervsuddannelsen

I praktikken finder du for alvor ud af, hvad det er for et fag, du har valgt at uddanne dig i. 

Praktikken begynder efter HGS/EUS Online

Praktikken kan begynde umiddelbart efter bestået HGS/EUS Online-forløb. Det er dog ikke et krav. Du kan sagtens vente med at starte i praktik, til det passer dig, eller den helt rigtige praktikplads byder sig.

Sådan søger du praktikplads

Du skal selv finde din praktikplads. Niels Brock kan hjælpe dig med at finde ledige stillinger, men det er dit ansvar at søge dem. Vi anbefaler, at du allerede påbegynder din ansøgning i starten af dit grundforløb.

Løn og arbejdstid

Der er mellem organisationerne indgået aftaler om minimumstakster for elevløn. Her kan de gældende takster også fås. Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit. Du er også omfattet af de samme regler om ferie som andre medarbejdere.

Kontakt vores praktikservice

Har du spørgsmål, kan du kontakte praktikservice på praktikservice@brock.dk eller på telefon 33 41 93 99. 

Tilmelding EUS Online 10 uger
Skal jeg vælge 5 eller 10 ugers EUS?

 • Har du en studentereksamen fra HHX (handelsgymnasiet), skal du vælge 5 ugers EUS online 
 • Har du en studentereksamen fra STX, HTX, HF eller andet, kan du vælge 10 ugers EUS online eller i København
 • Alle kan dog vælge vores 13 ugers ophold i San Diego

Har du spørgsmål til HGS/EUS Online?