Værdigrundlag - Den Brock'ske forskel

Værdigrundlag - Den Brockske forskel

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at kunne gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt, at holde fast i værdierne, og således er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock.

  • Vi opfører os ordentligt i alle relationer. 
  • Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter.
  • Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative.
  • Vi er professionelle, og vi gør os umage.
  • Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. 

På Niels Brock kalder vi det for den Brock'ske forskel.