Legater

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

Louis Petersen Legat. Finansiering af kulturelle arrangementer. Løbende. Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.
Farvehandler Lauritz Becks legat. FUHU's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet. Studiehjælp i Danmark og udlandet. Senest 1. juni.

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K.
Vilhelm Christiansens Fond. "Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet. Senest 1. maj.

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K.
Martin Pedersens Mindelegat. "Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet". Senest 1. april.

www.martinpedersensmindelegat.dk

Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling.
V.M Christensens og fru Gerda Christenses Fond.

Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.

Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.
Senest 1.  marts.

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K.
Einar Wilslevs Fond. For flittige elever på Niels Brock. Gymnasierne melder selv ansøgnings-proceduren ud med en årlig frist. Stiftet af Einar Wilslev, der udvandrede til USA i 1918, hvor han etablerede sig som forretningsmand inden for især isenkram. Han endte med at eje virksomheden "Viking Incorporated", som solgte automater, spilleautomater, vægte mm. Einar Wilslev forblev dansk statsborger og var sidste gang i Danmark i 1938. I 1982 døde han uden at efterlade sig arvinger og besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.
Niels Brocks Fond. Gennemførelse af videreuddannelse i udlandet. Senest 31. januar.

Ingen ansøgningsblanket.
Ansøgning sendes til Marianne Kjærgaard, mkj@remove-this.brock.dk
Stiftet i 1944.
Kan søges individuelt til nuværende elever, der ønsker støtte til studieophold i udlandet, umiddelbart efter de har fået deres eksamen.

Gunnar V. Holms Legat. Elev med det højst opnåede gennemsnit. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Johanne og Cornelius Petersens Legat. Tildeles en elev, der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse. Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed. 1. april - 12. maj.

Elektronisk

https://anf.onlinelegat.dk/.