Legater

Legater

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

Louis Petersen Legat. Finansiering af kulturelle arrangementer. Løbende. Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.
DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet Senest 1. juni.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@brock.dk

Farvehandler Lauritz Becks legat. Støtte til studerende på uddannelser inden for handelsområdet Senest 1. juni Elektronisk ansøgningskema
Vilhelm Christiansens Fond. "Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet. Senest 1. maj.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@remove-this.brock.dk.

Martin Pedersens Mindelegat. "Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet". Senest 1. april.

www.martinpedersensmindelegat.dk

Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling.
V.M Christensens og fru Gerda Christensens Fond.

Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.

Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.
Senest 1.  marts.

Download ansøgningsskema
Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf-fil til Niels Brocks Direktionssekretariat: mer@remove-this.brock.dk

Niels Brock Fonden

  • Yder støtte til dygtige og flittige elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium.

  • Yder støtte til tidligere og nuværende elever ved Niels Brocks Handelsgymnasium til uddannelse i udlandet.
Senest 31. januar.

Nuværende elever søger via Blanket Flow: https://www.sdbf.dk/brock/Login (Login via NemID)

Tidligere elever sender motiveret ansøgning til Direktionssekretariatet: mer@remove-this.brock.dk
Ansøgninger sendes i en samlet PDF.

Niels Brock Fonden er stiftet 18. august 2016 og er en sammenlægning af Einar Wilslevs Fond og Foreningen Niels Brocks Fond.

Foreningen Niels Brocks Fond blev stiftet i 1944

Einar Wilslevs Fond Blev stiftet i 1986 i forbindelse med en testamentarisk gave af Einar Wilslev, der som elev på Niels Brock besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.

Gunnar V. Holms Legat. Elev med det højst opnåede gennemsnit. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Johanne og Cornelius Petersens Legat. Tildeles en elev, der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet. Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen.  
Konsul Axel Nielsens Mindelegat til handelsmæssig uddannelse. Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed. 1. april - 12. maj.

Elektronisk

https://anf.onlinelegat.dk/.