Varsel om strejke og lockout

Varsel om strejke og lockout

Information til elever, forældre og samarbejdspartnere

Sammenbruddet af forhandlingerne mellem de statslige arbejdstagere og arbejdsgivere betyder, at Niels Brock er ramt af strejke såvel som lockout, medmindre der findes en forhandlingsløsning inden
1. april.

Hvornår?

Der er varslet strejke fra onsdag den 4. april. Staten har samtidig varslet lockout overfor flere statsansatte fra tirsdag den 10. april.

Forligsinstitutionen
Hvis Forligsinstitutionen ikke udsætter konflikten, kan strejken træde i kraft i perioden fra den 4. – 9. april, og lockout vil træde i kraft fra den 10. april.

Strejke

Konflikten betyder, at flere af Niels Brock uddannelser vil blive berørt.

Områder på Niels Brock, der er omfattet af strejkevarslet

De områder, der kan – helt eller delvist – være berørt fremgår nedenfor. Elever kan holde sig orienteret via Moodle.

·       Gymnasierne – inkl. den 2 årige HHX

·       EUD og EUX          

·       GSK

·       Brobygning og præsentation

Områder på Niels Brock, der IKKE er omfattet af strejkevarslet

De områder, som ikke bliver berørt af strejkevarslet er:

·       Niels Brock Hovedforløb

·       eBrock online undervisning

·       EUS undervisning

·       Niels Brock Videreuddannelse – herunder skolens AMU-forløb

·       MBA undervisning

Lockout

Som anført ovenfor er der varslet lockout fra den 10. april.

Områder på Niels Brock, der bliver berørt af lockout

De områder på Niels Brock, som bliver berørt eller delvist berørt af lockout fremgår nedenfor.

·       Gymnasierne – inkl. den 2 årige HHX

·       EUD og EUX          

·       GSK

·       De internationale uddannelser

·       Brobygning og præsentation

·       Praktikservice

·       Studievejledning

·       Ledelsessekretariat

·       Studieadministration

·       Fællesfunktioner

Områder på Niels Brock, der IKKE bliver berørt af lockout

Lockout omfatter ikke følgende områder:

·       Niels Brock Hovedforløb

·       Dele af EUD undervisning

·       eBrock online undervisning

·       EUS undervisning

·       Niels Brock Videreuddannelse – herunder skolens AMU-forløb 

·       MBA undervisning

Hvad med studieturene i april?

De studieture (gælder ikke hovedforløbet), der ligger i starten af april, er planlagt gennemført med undervisere, der vil blive ramt af konflikten. Da Niels Brock ikke må overdrage dette arbejde til ikke-konfliktramte medarbejdere eller forældre, vil studieturene ikke kunne gennemføres, hvis konflikten starter 4. april. Studietur for den 2-årige HHX vil blive gennemført.

Såfremt Forligsinstitutionen benytter sig af muligheden for at udsætte konflikten bare én gang, vil alle studieturene kunne gennemføres.  

Niels Brock arbejder på at finde en løsning, så studieturene kan gennemføres uagtet en evt. strejke. Skulle vi blive nødsaget til at aflyse turene, er strejke/lockout desværre ikke gyldig grund til at få elevernes indbetalte penge refunderet fra forsikrings – eller rejseselskab. Vi må derfor henvise til elevernes eventuelle egne forsikringer. 

Hvad med klassernes undervisning – og hvad med eksaminerne?

Vi afventer svar fra Undervisningsministeriet omkring dette. Efter eventuel konflikt vil vi prioritere ressourcer til forløb med afsluttende eksaminer.

Vi er i løbende dialog med Undervisningsministeriet omkring konflikten og vores spørgsmål i forbindelse hermed.