Hjælp opsagte ansatte videre

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

HJÆLP OPSAGTE ANSATTE VIDERE

– MED VEU-BERETTIGEDE KURSER OG EFTERUDDANNELSER

 
Den svære samtale

Hvis du har oplevet at skulle opsige medarbejdere, ved du sikkert, at det kan være en vanskelig situation, som kan føre til konflikter og usikkerhed på arbejdspladsen. Mange ledere samt personale- og HR-chefer faktisk ikke er klar over, er, at virksomheder har mulighed for at tilbyde opsagte medarbejdere at tage på efteruddannelse i deres opsigelsesperiode og samtidig modtage den såkaldte VEU-godtgørelse.

At få det bedste ud af en svær situation

At en medarbejder bruger en del af sin opsigelsesperiode på at dygtiggøre sig via efteruddannelse, giver gevinst for både medarbejderen og virksomheden. Den opsagte medarbejder tilegner sig nye kompetencer og bliver hjulpet videre i sit arbejdsliv – og samtidig afkortes perioden, hvor medarbejderen er bundet til et job og en arbejdsplads, hvor det kan være svært at finde motivationen til at levere et solidt stykke arbejde.

For virksomheden betyder VEU-godtgørelsen, at en anseelig del af udgiften til medarbejderens løn i opsigelsesperioden bliver dækket. Der er altså god grund til at opfordre opsagte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om efteruddannelse under opsigelse. Bemærk dog, at retten til VEU-godtgørelse bortfalder, hvis den opsagte medarbejder fritstilles.

Hvordan kommer man videre?

Hos Niels Brock findes en række VEU berettigede kurser og uddannelsesforløb, der er oplagte for medarbejdere uden længerevarende videregående uddannelse; kurser, som kan give en bred eller en mere specifik opkvalificering, der markant forbedrer mulighederne for at foretage et karriereskift og komme i job igen.
Hos Niels Brocks kursuscenter, rådgiver vi virksomheden og medarbejder om valg af det rette kursus, ligesom vi rådgiver i VEU regler, og søgning af godtgørelser mv.

Få mere information

Forespørgsel på kurser og VEU kan rettes til vores konsulenter:

Jens Frederiksen Jef@remove-this.brock.dk
Kim Reinhold Vrå krv@remove-this.brock.dk
Gorm Steen Johansen gsj@remove-this.brock.dk