Elevansvarlig/oplæringsansvarlig

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Elevansvarlig/oplæringsansvarlig

Kurset er et grundkursus, der giver dig værktøjer til at håndtere rollen som uddannelses- og oplæringsansvarlig.
Formålet er at give virksomheden et godt kendskab til elevuddannelsen, højere udbytte og produktivitet ved at have elever og samtidig give eleverne et større udbytte af deres elevuddannelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til elev- og oplæringsansvarlige, som har at gøre med elevuddannelsen, og som en del af jobbet har til opgave at foretage den konkrete oplæring af elever.

Indhold og færdigheder

Kursets varighed er 4 dage. Kurset afholdes med fire enkeltdage med forberedelse imellem kursusdagene

Efter kurset har du et detaljeret kendskab til elevuddannelsen, og du kan anvende oplæringsmetoder, så du på en struktureret måde kan oplære og motivere elever.

De faglige emner der arbejdes med

 • Uddannelsen og krav
 • Læring i praksis
 • Læringsstile
 • Motivation
 • Situationsbestemt læring
 • Hvordan sikres det, at eleven lærer noget og lærer det rigtige (transfer af læring)
 • Opgaven som fagprøvevejleder

Dit udbytte af kurset

 • Har kendskab til uddannelsens opbygning og krav
 • Kan strukturere oplæringsforløb og planlægge uddelegering af opgaver
 • Kan anvende forskellige læringsstile, så eleven opnår optimale betingelser for læring
 • Kender til faktorer der hæmmer læring
 • Kender forskellige metoder til at motivere til læring og til at tage ansvar for egen læring
 • Sikre løbende dialog og planlægning

Tilmelding og pris

 • Tilmelding via formularen i bunden af siden.
 • Prisen for certificering af en elevansvarlig med 4 moduler vil være 4.995 kr excl. moms.

Afviklingsform

Vi tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og arbejder med cases fra dagligdagen. Træning af færdigheder vil være i fokus. Kurset er opdelt så færdighederne kan trænes og erfaring kan opnås. Formen i undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg, dialog og øvelser. Tryghed og engagement er i fokus, og alle inddrages aktivt undervejs på en anerkendende, udfordrende og udviklende måde.

Niels Brock. Vi kender Jeres elever!

Niels Brock har i mere end 100 år været forbundet med uddannelse af høj kvalitet rettet mod videreuddannelse og job i erhvervslivet. Med mere end 400 dygtige undervisere og fem uddannelsescentre har Niels Brock erfaringen, kompetencerne og kapaciteten til at opkvalificere og opdatere medarbejderne i alle brancher og virksomhedstyper.

Datoer for kurser

Vi har sammensat et program bestående af 4 modul-kurser.

Modulerne består af 4 sammenhængende moduler, som uddanner og certificerer den elevansvarlige.

Kurserne afvikles fra kl. 09.00-15.00 på H. C. Andersens Boulevard 2 i København.

KursusmodulDatoer

Elevansvarlig - Modul 1

Introduktion og grundviden om elevuddannelsen

06. september

Elevansvarlig - Modul 2

Skab læring

20. september

Elevansvarlig - Modul 3

Opfølgning på elevens læring

04. oktober

Elevansvarlig - Modul 4

Feedback

25. oktober


Priser og tilmelding

Prisen for certificeringen af en elevansvarlig med 4 modulet vil være kr. 4.995 excl. moms.

Tilmeldingen skal ske via linket længere nede på siden.

Alle ovenstående kursustilbud afholdes naturligvis også som virksomhedstilpasset undervisning enten i kortere eller længere moduler.
Kontakt Kursusadministrationen for yderligere information på kursuscenter@remove-this.brock.dk

OBS: Der er maksimalt plads til 20 deltagere per kursus. Ved overtegning/venteliste tilbyder vi en plads på et nyt kursus med nye kursusdatoer.

Hvis du ikke kan alle dagene, så kontakt venligst Kursussekretær Anette Rohde på kursuscenter@remove-this.brock.dk

Hvis jeres virksomhed har behov for et forløb kun for jeres medarbejdere, så tilbyder vi naturligvis også det. Kontakt Dan Holt Højgaard på dan@brock.dk for en dialog om dette.

Hvis du ikke kan alle dagene, så kontakt venligst Anette Rohde på apn@remove-this.brock.dk

Find en elev - Sådan hjælper Praktikservice jer med at finde den rigtige elev