Akademiske medarbejdere

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Akademiske medarbejdere

AKADEMISK ANSVARLIG

Middlesex University London er akademisk ansvarlig for MBA-uddannelsen. Dette er med til at sikre MBA-uddannelsens høje akademiske niveau. Det akademiske ansvar for MBA-uddannelse er forankret hos Dr. Paul Griseri og Dr. Vinaya Shukla.

Alle undervisere på MBA-uddannelsen i Danmark er godkendt af Middlesex University.


Dr. David Kernohan

Dr. David Kernohan is Director of MBA Programmes at Middlesex Univerity

He has an PhD in Economics, London Business School, 2000; MSc in Economics, University College London, 1992; Post Graduate Certificate in Economics, Birkbeck College, 1991; MBA International Business, Cass Business School, 1989; BSc (Hons) Psychology, Birkbeck College, 1988.


DR. VINAYA SHUKLA

MBA Programme Leader and Link tutor
Middlesex University Business School

Dr. Vinaya Shukla er Associate Professor i Operations Management ved Middlesex University Business School i London samt University Link Tutor vedrørende samarbejdet med Niels Brock Copenhagen Business College. 


Han forsker og underviser i supply chain management og har særlig interesse i supply chain systems, supply chain risk management, humanitarian logistics og behavioural issues in operations management. Vinaya er endvidere forfatter til en lang række artikler.

Han har en Ph.D. fra Cardiff Business School og M.Sc , MBA, M.Tech og B.Tech.

Vinayas erfaring som forsker og Management Consultant dækker en lang række industrier.Undervisere på MBA-uddannelsen

Alle undervisere er akademisk velfunderede og har solid ledelsesmæssig erfaring fra private eller offentlige virksomheder og organisationer. Dette er med til at sikre MBA-uddannelsens høje kvalitetsniveau og relevansen i forhold til de MBA-studerendes hverdag i deres respektive organisationer.

 


Kristian j. Sund

Middlesex University MBA program
Fagområde: Ekstern lektor, Business Strategy

Kristian J. Sund var indtil 2013 lektor ved Middlesex University i London, hvor han også var direktør for MBA-programmet. Han har været involveret i lederuddannelse i ti år, både som underviser og som programdirektør.


Kristians forskning fokuserer organisationer og strategisk ledelse. Hans forskning er blevet anvendt i flere serviceindustrier, herunder postsektoren, rejsebranchen mm. og har optrådt i en lang række tidsskrifter. Han har forfattet og redigeret flere bøger.

Kristian har arbejdet med en bred vifte af service-industrier, herunder banksektoren, telekommunikation, turisme, fritid og postsektoren. Han er medlem af det rådgivende råd for Royal Mail Group. Han er endvidere lektor i strategi og organisation på RUC.

Kristian, født 1975, har en ph.d. i Ledelse, en MSc. i økonomi fra universitetet i Lausanne og en MA i Samfund, Videnskab og Teknologi fra det schweiziske føderale Institute of Technology (EPFL ), hvor han også afsluttet sin post - doc .


Per Bergfors

Middlesex University MBA program
Fagområde: Ekstern lektor, Marketing Management

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Har erfaring fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B-t-B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologi drevet markedsdynamik.
Per Bergfors er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Per er tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.
Per, født 1958, er uddannet MSc fra CBS, Copenhagen Business School i strategi, internationalisering og markedsudvikling, og har uddannelser fra INSEAD og London Business School. Han har efteruddannelse i universitetspædagogik og Master's thesis supervision ved CBS Learning Lab (CBS Academic Development).


Jesper Lind Madsen

Middlesex University MBA program
Fagområde: MBA projekt

Jesper Lind Madsen har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring.

Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Jesper, født 1976, har en Master i Læreprocesser fra Aalborg universitet samt en Master i International Business fra CBS, Copenhagen Business School.


Peter Nordgaard

Middlesex University MBA program
Fagområde: Finance & Economics, Operations Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. 

Peter har en cand. merc. (finance) og har taget eksamner i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law, Chinese Commercial Law.


Per Mikkelsen

Middlesex University MBA program
Fagområde: Finance & Economics

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter. Per har de seneste par år arbejdet som selvstændig konsulent i en amerikansk rådgivningsvirksomhed, hvor rådgivningen er rettet mod banker og kapitalfonde. Desuden er Per rådgiver for flere mindre og mellemstore virksomheder, hvor han rådgiver om økonomiske og strategiske forhold. Per har været tilknyttet Niels Brock, som ekstern underviser siden 2015, hvor han har undervist i regnskab.

Pers primære fagområder er økonomi og strategi.


Jørgen Prip

Middlesex University MBA Program
Fagområde: Ekstern lektor, Leadership

Jørgen Prip har over 20 års erfaring fra universitets-/handelshøjskolesektoren inden for studieledelse, fagledelse, undervisning og projektvejledning på kandidat- og bachelor-niveau samt Diplomuddannelsen i ledelse.


Herudover har Jørgen været tilknyttet det private erhvervsliv, overvejende større internationalt orienterede virksomheder, som leder af udviklingsorienterede stabsfunktioner – herunder udarbejdelse, koordinering og opfølgning på planer og budgetter.

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation.

Jørgen, født 1956, har en cand.merc uddannelse fra CBS og fungerer i dag som lektor på Niels Brock Executive samt CBS.


Anders H. Høiris

Management Perspectives

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.


Anders, født 1953, har en Cand.Merc fra Odense Universitet i Afsætningsøkonomi (1979) og Postgraduate Research på University of California, Berkely fra 1979- 80 med fokus på Operations Analyse og Forbruger psykologi. Anders underviser i dag på Niels Brock Executive samt CBS


Ulla Byskov Kinnerup

Middlesex University MBA program
Fagområde: MBA project

Ulla Byskov Kinnerup er tilknyttet som lektor ved Niels Brock Business College og har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære.Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration.

Ulla, født 1959, har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.


Jan Arnoldi

Middlesex University MBA program
Fagområde: Ekstern lektor, Management Perspectives samt Leadership

Jan Arnoldi har omfattende national og international erfaring samt dybdegående viden om videnvirksomheder som hhv. ejer, direktør, områdechef, udviklings- og HR-chef samt management konsulent. Hans erfaring dækker især finansielle virksomheder (forsikring og realkredit) samt rådgivningsvirksomheder (advokat- og revisorvirksomhed m.v.).  Han gennemfører for tiden et forskningsprojekt vedrørende ledelse i partnerstyrede virksomheder. 

Jan Arnoldi gør i dag brug af sin praktiske og faglige viden ved at løse konsulentopgaver, undervise og forske. Hans tidligere stillinger omfatter blandt andet stabschef  i Baltica Re, area manager i Nordisk Re, udviklingschef i BRF Kredit, ejer af dansk/finsk pensionsforsikringsmægler, FINIB OY, HRM manager i Ret&Råd, forretningsudviklingschef i Danske Advokater og direktør i BvHD (advokatvirksomhed).

Jan er født i 1953 og har en MBA i Change Management fra Århus Universitet, HD i Forsikring fra CBS, HD i Organisation fra CBS og Strategi og HD i Udenrigshandel fra CBS. Han arbejder p.t. på en Ph.d. grad om ledelse i advokatvirksomheder. Desuden er han certificeret/uddannet i Lean, Business Coaching, Belbin Teamanalyse, Thomas DISC og Auditor ISO 9001 (DS).


Verner Bentzen

Middlesex University MBA program
Fagområde: Vejleder, MBA Project

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Verner, født 1955, er akademiingeniør fra DTU samt HD i Udenrigshandel fra CBS og har suppleret med lederuddannelse fra bl.a. INSEAD.


Peter Soltoft

Ekstern lektor, Marketing Management
Middlesex University MBA program
Fagområde: Ekstern lektor, Marketing Management

Peter Soltoft har omfattende erhvervserfaring fra bl.a. ISS, Royal Unibrew, Tryg-Vesta og Carlsberg. Peter har arbejdet med salg og marketing siden 1982.

Peter er tilknyttet CBS, Copenhagen Business School, som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i marketing og strategi. Endvidere underviser Peter på Copenhagen Business Academy i salg & markedsføring. Ved siden af sin undervisning driver Peter egen konsulentfirma indenfor virksomhedsrådgivning.

Peter, født 1961, har en EMBA fra IMD Lausanne samt en HD i International Business og Economics og en HD i Marketing Management, begge fra CBS.

Linkedin