Bestyrelsesuddannelse | Vil du være medlem af bestyrelser?

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Niels Brock Bestyrelsesuddannelse

Niels Brock Bestyrelsesuddannelse bliver udbudt til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. Vi starter nyt hold op i foråret 2018.

Bestyrelsesuddannelsen er lavet til bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at give virksomhedens eller organisationens direktion professionel sparring samt evnen til at stille de rigtige spørgsmål.

Underviserne på Bestyrelsesuddannelsen er både eksperter på deres område og har erfaring fra egne bestyrelsesposter. Undervisningen foregår midt i København, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Lige ved Vesterport st. og Rådhuspladsen.

Om bestyrelsesuddannelsen

Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse henvender sig til nye såvel som etablerede bestyrelser, der arbejder både nationalt og internationalt.

Uddannelsen består af 8 moduler:

 • Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen
 • Modul 2: Bestyrelsens funktioner og formalia
 • Modul 3: Bestyrelse og direktion
 • Modul 4: Strategi og fremdrift
 • Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi
 • Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Modul 7: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv
 • Modul 8: Dilemma målrettet virksomheder

Uddannelsen giver dig

 • Kendskab til lovgivning og selskabsledelse
 • Personlig - og karrieremæssig udvikling
 • Viden og værktøjer til aktivt at kunne bidrage i en bestyrelse
 • Viden til at løfte en virksomhed og træffe effektive beslutninger
 • Et godt netværk

Undervisningen

Undervisningen foretages af erfarne eksperter indenfor henholdsvis jura, økonomi, ledelse og forretningsudvikling, der alle har stor erfaring med bestyrelsesarbejde.

På uddannelsen bliver der anvendt cases fra dansk erhvervsliv. Der vil være oplæg, cases og diskussioner i grupper og plenum, som styres af underviserne.

Uddannelsens opbygning

Bestyrelsesuddannelse | modul

Målgruppe

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Uddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvad siger tidligere kursister?

Carsten Brock, deltager på Bestyrelsesuddannelsen foråret 2015

HVORDAN HAR DET VÆRET AT DELTAGE I NIELS BROCKS BESTYRELSESUDDANNELSE?

De vidende og engagerede undervisere, fine rammer og meget engagerede ”klassekammerater” betød at jeg virkelig så frem til undervisningsdagene, der meget passende lå med ca. 14 dages mellemrum.

HVAD BETYDNING HAR UDDANNELSEN HAFT FOR DIG KONKRET?

Jeg er blevet meget bevidst om bestyrelsens roller, opgaver og ansvar – både formelt og uformelt. Jeg har fået en række konkrete værktøjer, som jeg kan implementere direkte i mit bestyrelsesarbejde

HVORFOR TOG DU EN BESTYRELSESUDDANNELSE?

Stigende krav og skærpet lovgivning betød at jeg havde behov for en opdatering og professionalisering af min tilgang til mit daglige arbejde med forretningsudvikling og med bestyrelser og Advisory Boards i små og mellemstore virksomheder.

HVORFOR VALGTE DU NIELS BROCK EXECUTIVE?

Jeg screenede markedet for bestyrelsesuddannelser grundigt. Hos Niels Brock Executive fandt jeg hvad jeg søgte: En fin balance mellem dybde, bredde, omfang, teori og praktik. Jeg var især begejstret for undervisernes evne til at omsætte teorier til praktik via den case baserede undervisning og eksterne indlæg.

Ida Bønner, deltager på Bestyrelsesuddannelsen foråret 2015

HVORDAN HAR DET VÆRET AT DELTAGE I NIELS BROCKS BESTYRELSESUDDANNELSE?

Det har været inspirerende og givet mange input at arbejde med allerede i det “virkelige liv”. Uddannelsen er meget hands on, så man kan tage det i brug med det samme. Jeg har allerede benyttet mig af flere af tingene i mit arbejde som advisor på nogle workshops.

HVORDAN VAR FORLØBET TILRETTELAGT?

Fint forløb med gode undervisere. Godt med et par uger imellem hvert modul, så man lige kunne fokusere på et område og reflektere over det, inden mere blev fyldt på.

HVILKET UDBYTTE HAR DU FÅET AF UDDANNELSEN?

Ud over det allerede nævnte ovenfor, så har det opfyldt mit mål ved at tage uddannelsen at få et mere klart overblik over rollefordelingen mellem direktion og bestyrelsen.

HVORFOR VALGTE DU NIELS BROCK EXECUTIVE?

Fordi jeg synes, I har en fin balance mellem pris og indhold.

Modulbeskrivelser

Modul 1: Corporate Governance og lovgivningen

I første modul lærer du om Corporate Governance begrebet, dets historie og indhold og du får indsigt i den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og Anbefalingerne for god Selskabsledelse og deres rammesætning for bestyrelsesarbejdet.

Deltagerne får et førstehåndsindtryk af, hvilke krav omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, åbenhed, transparens og ledelse.

Modul 2: Bestyrelsens funktioner og formalia

I andet modul ser vi nærmere på funktionerne og arbejdsformen i en bestyrelse. Således vil bestyrelsens/topledelsens organisation blive afdækket, det todelte styringsansvar præciseret og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer vil blive belyst.

Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes - opgaver vil afslutningsvist blive oplistet. Modulet giver deltagerne et detaljeret indblik i, hvad det vil sige, at få en bestyrelse til at være produktiv, samt hvordan det er at være medansvarlig for topledelsen i et selskab.

Modul 3: Bestyrelse og direktion

På modulet gennemgås bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismaer. Dannelsen af en bestyrelse, formandens rolle, bestyrelsesmedlemmernes roller, direktørens rolle. Grænseflader mellem bestyrelse og direktør - konfliktpotentialer. Gennemgang af domspraksis. Selskabsformers betydning for bestyrelsens arbejde.

Modul 4: Strategi og fremdrift

Formålet med modulet er at tegne et billede af bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som; værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR berøres.

Modul 5: Bestyrelsens rolle - strategi

Formålet med modulet er at introducere og gennemgå den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde, målsætning og strategilægning.

Det er bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen at fastlægge selskabets/organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

Modul 6: Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

I dette modul fokuserer vi på, hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Hvordan kan bestyrelsen i praksis understøtte, at virksomhedens potentiale realiseres, og hvad kan vi fra et bestyrelsesperspektiv lære af de tilfælde, hvor det er gået galt? Hvordan værdiansættes en virksomhed, og hvordan påvirker bestyrelsens indsats (eller mangel på samme) den proces?

Modul 7: Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv

Bestyrelser i Danmark har en dobbeltrolle, der dels omfatter kontrolelementer og dels den overordnede målsætning og styring, herunder strategi. Regnskab, revision og intern kontrol forbindes ofte alene med bestyrelsens kontrolrolle, men for den værdiskabende bestyrelse anno 2016 vil regnskab, revision og intern kontrol i praksis være et væsentligt element i målsætnings- og strategiarbejde. Modulet giver svar på, hvad god bestyrelsesskik er på området, hvad relevante benchmarks er i praksis og hvad vi kan lære af udlandet.

Modul 8: Dilemma assessment målrettet virksomheder

I dette modul samles trådene fra de øvrige moduler i cases, simuleringer og debatoplæg. Der arbejdes med en bestyrelsescase i en "bestyrelse" - hvor en synopsis, skal afleveres og forsvares på sidste modul.

Praktiske oplysninger

Bevis

Efter endt forløb modtager du et uddannelsesbevis. Dit bevis på at du har nu har viden til at bidrage til at skabe værdi i en bestyrelse.

Uddannelsesforløb, start og tidspunkt.

Forårsforløb 2018

 • Onsdag d. 4/4-2018, kl. 8.30 - 16.30: Modul 1 og 2: Michael Gaarmann.
 • Torsdag d. 19/4-2018, kl. 8.30 - 12.30: Modul 3: Michael Gaarmann.
 • Torsdag d. 19/4-2018, kl. 13.00 - 16.30: Modul 4: Anni Haraszuk.
 • Onsdag d. 2/5-2018, kl. 8.30 - 16.30: Modul 5 og 6 v. Anni Haraszuk og Per Bergfors.
 • Torsdag d. 17/5-2018,  kl. 8.30 - 16.30: Modul 7: Anni Haraszuk og gæst Per Mikkelsen.
 • Torsdag d. 7/6-2018, kl. 8.30 - 14.00: Modul 8: Anni Haraszuk og Michael Gaarmann.

Adgangskrav

Det er et adgangskrav at sidde i en bestyrelse, eller at være på vej ind i en bestyrelse, med tung erhvervserfaring. 

Tilmelding

Tilmeldingen sker via denne side. Vi optager løbende personer på uddannelsen.

Pris

Kr. 22.000 ex. moms pr. deltager
Prisen er inklusiv forplejning

Sted

Undervisningen afvikles hos Niels Brock Executive, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

For yderligere information

Frederik Bjørn Nellemann
Uddannelseschef
Tel.: 23 21 46 04 
Mail:´fbn@remove-this.brock.dk

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har selv en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i flere bestyrelser samt underviser på Master og MBA-programmer.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Rønne & Lundgren og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Han har stor B-t-B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per er uddannet MSc fra CBS, Copenhagen Business School i strategi, internationalisering og markedsudvikling, og har uddannelser fra INSEAD og London Business School. 

Tilmelding Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelse

Kursus tilmelding
Submit
Nyhedsbrev