Akkreditering

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Akkreditering

MBA-uddannelsen udbydes i samarbejde med Middlesex University, der er akademisk ansvarlig for MBA-uddannelsen på Niels Brock. Du bliver dimittend fra Middlesex University.

Er Middlesex University akkrediteret? Ja

Middlesex University er akkrediteret af den engelske kvalitetssikringsinstitution, QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education), der er en søsterorganisation til ACE Danmark. ACE Denmark er den faglige operatør, der akkrediterer bachelor-, kandidat- og masteruddannelser i Danmark.

QAA har opnået fuldt medlemskab af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) og dermed anerkendelse af sine metoder og procedurer. 

Hvad er akkreditering?

Som metode er akkreditering ensbetydende med en direkte kontrol af, hvorvidt en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. En akkreditering resulterer i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution.

Et resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader.

Bag om akkreditering

Kvalitetssikring af uddannelser er ikke et nyt fænomen. Siden 1992 er der blevet foretaget kvalitetssikring af uddannelser ud fra forskellige metoder. Bologna-deklarationen i 1999 blev startskuddet til et systematiseret arbejde på tværs af hele Europa. Akkreditering er én metode blandt flere til at kvalitetssikre uddannelser.

Bologna-processen

De europæiske landes vedtagelse af Bologna-deklarationen i 1999 blev startskuddet til en proces, der sigter på at skabe et åbent rum for videregående uddannelser i Europa. For at styrke den europæiske uddannelsessektor og øge dens konkurrenceevne globalt er der fokus på forhold som fri mobilitet for studerende og undervisere, gensidig anerkendelse af struktur for akademiske grader og uddannelseskvalitet.

QAA”™s rapport kan læses via dette link:
http://www.mdx.ac.uk/aboutus/Strategy/quality-standards/index.aspx