Ledertræning

Niels Brock Ledertræning

God ledelse er en afgørende muskel i enhver virksomhed og organisation. Muskler bliver stærkere gennem træning, og derfor har vi udviklet Niels Brock Ledertræning til dig, der ønsker at blive en stærkere leder og godt kan lide at lære gennem praktisk træning.


Med Niels Brock Ledertræning får du opbygget solide faglige og personlige kompetencer, der vil gavne både din virksomhed og dig selv fagligt og som privatperson.

Niels Brock Ledertræning er bygget op om 5 moduler. De præsenteres på 12 undervisningsdage fordelt over 4 måneders varighed. Hvert modul strækker sig over 2 eller 3 dage. De 5 moduler er:

Det personlige lederskab

Ledelse og coaching

God kommunikation

Konfliktløsning

Transitionsledelse

 

FØR MODULSTART

  • Vi har kun succes med vores ledertræning, hvis du bliver en bedre leder af det. Derfor er det helt afgørende for Niels Brock Ledertræning, at du har din egen leders opbakning. Det er en forudsætning for deltagelse at din leder forpligter sig til at bakke op om Niels Brock Ledertræning og med udgangspunkt i jeres virksomhed/organisation giver dig en gennemgående opgave for hele forløbet eller en specifik opgave til hvert modul.
  • Før vi ses første gang, vil du få lavet en personlighedsprofil og afklaret din læringsstil ved hjælp af onlineskemaer.
  • I de skemaer du får udleveret før kursusstart vil vi, udover dine stamdata, også bede dig fortælle om de eventuelle udfordringer, du har som leder.

MELLEM MODULERNE

  • Webinar: Mellem hvert modul laver vi et webinar som optakt til månedens opgave.
  • Opgaver: Månedens opgave er en online case-opgave, som besvares i mindre netværksgrupper.
  • Coaching: Mellem hvert modul får du en coaching-session via Skype. Her får du mulighed for i et fortroligt rum at tale om dine ledelsesmæssige opgaver og udfordringer.

EFTER SIDSTE MODUL

  • Vi holder et afsluttende møde med dig og din leder, hvor vi gennemgår din udvikling undervejs i forløbet
  • Du får en sidste coaching-session med en af vores undervisere
  • Vi laver en evaluering af forløbet og af effekten af din ledertræning.

DATOER

Holdet udbydes ikke pt.

PRIS

Prisen for Niels Brock Ledertræning er kr. 20.000 ekskl. moms.

KONTAKT OG SPØRGSMÅL

Kontakt Charlotte Thorsen, 22 51 66 71 eller chth@niels.brock.dk for tilmelding eller for at høre mere om Niels Brock Ledertræning.