Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter | AMU kursus i København

Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter | AMU kursus

Mål med kurset

Deltageren kan anvende præcis og nuanceret formulering i forbindelse med såvel telefonbetjening som skriftlig korrespondance og anden korrespondance og i overensstemmelse med fastlagte politikker og profilmål i kundekontaktcenteret.

Deltageren har samtidig en indgående forståelse for kundekontaktcentrets forretningsidé, arbejdsopgaver og økonomistruktur herunder omkostningerne ved henholdsvis god og dårlig kvalitet i forbindelse med servicering af virksomhedens kunder. Deltageren kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner i forhold til optimering af eget arbejde, og dermed skabe grundlag for kundeloyalitet og udbygning af eksisterende kundegrundlag.

Deltageren forstår, hvad arbejdsfunktionen betyder for virksomheden som helhed.

Deltageren har et indgående kendskab til kommunikativ kvalitet og service som medarbejder i kundekontaktcenteret, og deltageren kan redegøre for betydningen af kvalitet og service i forhold til kunders samarbejdspartneres syn på virksomheden, og virksomhedens produkter eller serviceydelser.

Kursustype

AMU-kursus, efteruddannelse

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder med kundekontaktcenter funktioner.

Specielle oplysninger

Der udstedes kursusbevis efter gældende regler.

Vi forbeholder os ret til ændringer af lovmæssig art.

Varighed af kurset

1 dage

Minimum antal deltagere

20

Kviknr. 47247

Tilmelding

Fakta

  • Pris for kursister der ikke tilhører AMU-målgruppen: Klik på linket herunder og skriv AMU-nummeret i søgefeltet. Klik her
  • VEU (løntabsgodtgørelse): kr. 860,- pr. dag pr. fuldtidsansat i AMU-målgruppen.
  • Vil du søge om specialpædagogisk støtte? Klik her
  • Info om VEU: Klik her
    Tilhører du AMU-målgruppen?
  • Klik her for liste. Uddannelser på Dunniveau 0-4 falder indenfor AMU-målgruppen
  • Du vil modtage besked om, hvorvidt kurset afholdes ca. 7-14 dage før kursusstart. Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte kursussekretæren for kurset på tlf. 3341 9162
  • Pris 118,00 kroner