Positivlisten | 6 ugers jobrettet uddannelse

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Positivlisten | 6 ugers jobrettet uddannelse

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse), kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet. Niels Brock udbyder en række forløb fra positivlisten, som du kan finde på denne side.

Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at hvis du vælger et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at finde længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år. Listerne gælder fra 1. marts 2017. Der udbydes kurser og vejledenede forløb fra 2 forskellige positivlister. Den landsdækkende positivliste og de vejledende uddannelsesforløb der tager udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste. Du kan læse om de 2 forskellige positivlister på STAR's hjemmeside http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/6-ugers-jobrettet-uddannelse.aspx. De uddannelsesforløb som Niels Brock udbyder står samlet herunder.

Det er A-kassen, der træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.

Læs mere om juraen bag 6 ugers jobrettet uddannelse