Positivlisten | 6 ugers jobrettet uddannelse

Når du søger 6 ugers jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse), kan du vælge forløb fra Positivlisten, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet. Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet. Niels Brock udbyder en række forløb fra positivlisten, som du kan finde på denne side.

Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at hvis du vælger et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at finde længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

6 ugers jobrettet uddannelse skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år. Listen gælder fra 1. april 2016. Der er 8 forskellige regionale positivlister som udbydes i de forskellige regioner. Den totale oversigt viser de udbuddet: http://www.rar-bm.dk/da/Regionale-positivlister.aspx. Niels Brocks står også samlet herunder.

Det er arbejdsløshedskassen, der træffer afgørelse om din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dit jobcenter skal vejlede dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der betaler for din uddannelse.

Læs mere om juraen bag 6 ugers jobrettet uddannelse