6 ugers jobrettet uddannelse | Tag et kursus for ledige i København

6 ugers jobrettet uddannelse| Se vores kurser for ledige

6 ugers jobrettet uddannelse erstatter den tidligere mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse på Niels Brock. Fremover kan du vælge mellem en række kurser fra Positivlisten for jobrettede uddannelser, der bliver administreret af beskæftigelsesministeriet.

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for, om du kan få uddannelse, mens du er ledig. Men 6 ugers jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Hvornår kan du søge om 6 ugers jobrettet uddannelse?

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra din første dag som ledig. Hvor lang en periode, du har til rådighed, bliver afgjort af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du fyldt 25, har du 9 måneder af din ledighed til at gennemføre din jobrettede uddannelse
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Betaling for uddannelse for ledige

Søger du 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få vejledning i dit jobcenter. Det er som udgangspunkt dig selv, der finder et kursus for ledige eller et uddannelsesforløb. Men aftaler du med jobcenteret, at du deltager i et uddannelsesforløb, mens du er ledig, er det jobcenteret, der betaler for kurset.

Det er din a-kasse, der skal godkende kurset eller uddannelsesforløbet. Det er også A-kassen, der kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse.

Er du i 1. ledighedsperiode?

Er du i 2. ledighedsperiode?

Du kan deltage i alle kurser og uddannelser uden egenbetaling, hvis din sagsbehandler godkender dette og er villig til at udarbejde en jobplan sammen med dig. Vi har listet en række af de kurser, du kan tage på Niels Brock.

Er du kontanthjælpsmodtager?

Er du kontanthjælpsmodtager, er der særlige regler. Spørg dit Jobcenter eller din aktør.