MBA | Master i ledelse i København

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

MBA | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Uddannelsen bidrager endvidere til personlig udvikling på internationalt topniveau. Vi er de eneste udbydere af en MBA på dansk.

Deltagerne får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne.

Undervisningen på den internationalt anerkendte MBA foregår på dansk i hjertet af København.

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock Copenhagen Business College.

Gratis informationsmøde om MBA

MBA: Tilmelding MBA 3

Kursus tilmelding
Submit

 

 

Kvalitet

Læs om akkreditering

Plads til karriere

MBA-uddannelsen udbydes i januar og september som en 2-årig deltidsuddannelse og er tilrettelagt således, at uddannelsen giver plads til karriere.


Har du spørgsmål om vores MBA?

 Har du spørgsmål om vores MBA, eller vil du booke et møde, kan du altid kontakte os på 3341 9358 eller nb-mba@remove-this.brock.dk


Om MBA

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock Copenhagen Business College.

Undervisningen på den internationalt anerkendte MBA foregår på dansk i hjertet af København.

MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Deltagerne får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne. Uddannelsen bidrager endvidere til personlig udvikling på internationalt topniveau.

Deltagerne får

 • en internationalt anerkendt mastergrad, Master of Business Administration, fra Middlesex University London
 • en solid uddannelse i generel virksomhedsledelse
 • erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt
 • teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne i en international og kompleks verden
 • kompetencer og færdigheder i udvikling og implementering af strategiske initiativer
 • evnen til kritisk vurdering og udvikling af virksomhedens eller organisationens mål, planer og resultater
 • kompetencegrundlag for at kunne varetage komplekse opgaver i en privat eller offentlig organisation
 • en uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau  

PLADS TIL KARRIERE

MBA-uddannelsen udbydes fra september som en 2-årig deltidsuddannelse og er tilrettelagt således, at uddannelsen giver plads til karriere. MBA-uddannelsen består af 6 fagmoduler og et MBA-projekt, der tager udgangspunkt i en konkret virksomhedsproblemstilling.

UNDERVISNING

Alle undervisere er akademisk velfunderede og har solid ledelsesmæssig erfaring fra private eller offentlige virksomheder og organisationer. Du vil endvidere møde forskere og gæsteprofessorer i uddannelsesforløbet. Der anvendes et bredt spektrum af undervisningsformer på MBA-uddannelsen; fra dialogbaserede forelæsninger til cases, gruppearbejde og projekter, der tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer.

Der arbejdes med deltagernes egne virksomheder. Dette gør uddannelsen særligt anvendelsesorienteret og bidrager med udbytte for såvel den studerende som virksomheden fra start til slut.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1,5 studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point. Hvert af de seks MBA moduler giver 10 ECTS-point, og det afsluttende MBA-projekt er 30 ECTS.

Semester- og moduloversigt

Af nedenstående studieoversigt fremgår indholdet på de enkelte semestre. Fagmodulerne på deltidsuddannelsen afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage og muliggør derved, at den studerende kan passe sine daglige jobmæssige forpligtigelser.
 
For hvert fagmodul udgives en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende fagmodulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering  mv. Fagbeskrivelserne er en del af studiehåndbogen for MBA-uddannelsen.

Efter gennemført og bestået MBA-uddannelse opnås en anerkendt engelsk mastergrad, Master of Business Administration MBA, fra Middlesex University London.

Se eksamensbevis her

Målgruppe

TIL LEDERE OG  SPECIALISTER I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER

En MBA-uddannelse for nuværende og kommende ledere samt specialister i private og offentlige virksomheder og organisationer. Uddannelsen opkvalificerer deltagerne som led i en fortsat karrieremæssig progression eller faglig ajourføring inden for en række hovedfagområder.

Deltagerne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig og mindst otte års professionel erfaring.

Deltagerne får

 • en internationalt anerkendt mastergrad, Master of Business Administration, fra Middlesex University London
 • en solid uddannelse i generel virksomhedsledelse
 • erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt
 • teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne i en international og kompleks verden
 • kompetencer og færdigheder i udvikling og implementering af strategiske initiativer
 • evnen til kritisk vurdering og udvikling af virksomhedens eller organisationens mål, planer og resultater
 • kompetencegrundlag for at kunne varetage komplekse opgaver i en privat eller offentlig organisation
 • en uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau  

Adgangskrav og ansøgning

ADGANGSKRAV

Adgangskravene består dels af en videregående uddannelse, samt erhvervserfaring.

Ansøgere til MBA-uddannelsen med en af følgende uddannelser og erfaring har direkte adgang.

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • Samt 8 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Dispensation

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse. Optagelse sker ud fra en individuel vurdering.

Undervisningen er på dansk, men eksamensopgaverne er på engelsk. Opgaver og eksamen skrives og afleveres på dansk. Hovedparten af litteraturen vil dog være på engelsk.

ANSØGNING (TILMELDING ER BINDENDE)

Ansøgninger behandles løbende. Tilmeldingen foregår i panelet lige under dette "Tilmelding MBA - Master of Business Administration".

Tilmelding til informationsmødet sker via kontaktformularen nederst på siden.

Tilmelding MBA - Master of Business Administration

Du kan starte din tilmelding til MBA - september 2018 -opstart - her.

Du kan starte din tilmelding til MBA - januar 2019 -opstart - her.

Tilmeldingsdokumenter finder du her på siden under "Praktiske oplysninger"

Praktiske oplysninger

MBA - Master of Business Administration

Når hele MBA-uddannelsen er gennemført og bestået (90 ECTS), dimitterer du med en mastergrad fra Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education).

STUDIESTART 

Næste opstart er september 2018.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningerne behandles løbende, dog er seneste ansøgningsfrist 10. september for opstart i september og 10. januar for opstart i januar. Læs mere under Adgangskrav og ansøgning

ANSØGNINGSSKEMAER SOM ALLE SKAL UDFYLDES

Application form
Reference form (der skal bruges to referencer)
Proficiency in English reading
Uddannelsesniveau

SPROG

Der undervises overvejende på dansk og opgaver skrives på dansk. Hovedparten af litteraturen er på engelsk.

STUDIEADMINISTRATION

Niels Brock Executive varetager studieadministration af MBA-uddannelsen. Alle henvendelser skal derfor rettes hertil.

STED

Undervisningen afvikles centralt i København på Niels Brock Executive, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København K.

OMFANG

2 år på deltid, 90 ECTS

TID

Undervisningen afvikles over 2 år med undervisningsperioder af 10 uger. I de 10 uger er der 1 eller 2 fremmødedage om ugen i tidsrummene kl. 12.30-18.30 og kl. 9-15.30. Læs mere om undervisningstider under punktet "Studiekalender"

ADGANGSKRAV

Læs mere under Adgangskrav og ansøgning.

KRAV OM DANSK

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal kunne følge et dansksproget undervisningsforløb.

Betaling

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Prisen er kr. 177.000 for hele uddannelsen

BETALINGSFRISTER

Betalingen opkræves før hvert semester med følgende betalingsdatoer og rater: 

 

Januar-optagSeptember-optag

År 1:

 • 1. semester: 10. januar (2 fag, kr. 59.000)
 • 2. semester: 10. april (1 fag, kr. 29.500)

År 1:

 • 1. semester: 10. september (2 fag, kr. 59.000)
 • 2. semester: 10. januar (1 fag, kr. 29.500)

År 2:

 • 3. semester: 10. september (2 fag, kr. 59.000)
 • 4. semester: 10. januar (1 fag, kr. 29.500)

År 2:

 • 3. semester: 10. september (1 fag, kr. 29.500)
 • 4. semester: 10. januar (2 fag, kr. 59.000)

 

 

UDGIFTER, DER IKKE ER INKLUDERET I BETALINGEN

Du bør påregne ca. kr. 12.000 til bøger og ca. kr. 17.000 til obligatorisk studietur.

ØKONOMISK STØTTE TIL DIN MBA-UDDANNELSE BRUTTOLØNSORDNINGER:

Både den direkte studieafgift samt de øvrige studieudgifter (fx bøger og studierejser) kan indgå i en bruttolønsordning. Selvstændige kan også benytte sig af bruttolønsordningen. Det kræver dog den yderligere forudsætning, at man har 3-5 ansatte i sin virksomhed.

Fordelen ved bruttolønsordninger er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen (dvs. løn før skattetræk) hos medarbejderen. Samtidig kommer medarbejderen til at betale mindre i skat, og det er derfor, ordningen er så populær.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før et gode kan indgå i en bruttolønsordning.
Niels Brock henviser til SKAT.dk eller egen revisor for yderligere information og rådgivning.

Økonomisk støtte til din MBA-uddannelse

BRUTTOLØNSORDNINGER:

Både den direkte studieafgift samt de øvrige studieudgifter (fx bøger og studierejser) kan indgå i en bruttolønsordning. Selvstændige kan også benytte sig af bruttolønsordningen. Det kræver dog den yderligere forudsætning, at man har 3-5 ansatte i sin virksomhed.

Fordelen ved bruttolønsordninger er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen (dvs. løn før skattetræk) hos medarbejderen. Samtidig kommer medarbejderen til at betale mindre i skat, og det er derfor, ordningen er så populær.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før et gode kan indgå i en bruttolønsordning.

Niels Brock henviser til SKAT.dk eller egen revisor for yderligere information og rådgivning.

Studiehåndbog

Formålet med studiehåndbogen er at give dig alle vigtige informationer om dit studie.

Curriculum

Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1,5 studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point.

Hvert af de seks MBA-moduler giver 10 ECTS-point, og det afsluttende MBA-projekt er 30 ECTS.

SEMESTER- OG MODULOVERSIGT

Af nedenstående studieoversigt fremgår indholdet på de enkelte semestre. Fagmodulerne på deltidsuddannelsen afvikles typisk en hverdag kl. 12.30-18.30 og lørdag kl. 9-15.30 og muliggør derved, at den studerende kan passe sine daglige jobmæssige forpligtigelser.

For hvert fagmodul udgives en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende fagmodulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering mv.

Fagbeskrivelserne er en del af studiehåndbogen for MBA-uddannelsen.

Se hovedfagsområderne for uddannelsens fag.

Om MBA - Fast Track

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock Copenhagen Business College.

Undervisningen på den internationalt anerkendte MBA foregår på dansk i hjertet af København.

Hvorfor fast track?

 • Med en fast track-udgave af vores MBA, kan du blive færdig på 1,5 år i stedet for 2 år. Fast track er til dig, der har tid og overskud til at komme hurtigere i mål. Efter 6 måneder er du allerede halvvejs i modulerne og kan bidrage med din viden i din virksomhed.
 • Fast track-udgaven har mindre hold, hvilket giver endnu mere fokus på den enkelte.  
 • I perioderne hvor du læser to fag samtidigt, er der meget læsning, men til gengæld er der kun et fag på det tidspunkt, hvor du så småt går i gang med at skrive hovedopgave. 
 • Du får også bredere netvæk, da studieturen foregår sammen med holdet, der starter ½ år tidligere
 • Ved at starte i januar indhenter du holdet, der startede ½ år før, og du slipper for meget lang pause fra studiet, da forårsmånederne udnyttes til et fag.

MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister.

Deltagerne får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne. Uddannelsen bidrager endvidere til personlig udvikling på internationalt topniveau.

Deltagerne får

 • en internationalt anerkendt mastergrad, Master of Business Administration, fra Middlesex University London
 • en solid uddannelse i generel virksomhedsledelse
 • erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt
 • teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens performance og konkurrenceevne i en international og kompleks verden
 • kompetencer og færdigheder i udvikling og implementering af strategiske initiativer
 • evnen til kritisk vurdering og udvikling af virksomhedens eller organisationens mål, planer og resultater
 • kompetencegrundlag for at kunne varetage komplekse opgaver i en privat eller offentlig organisation
 • en uddannelse, der bidrager til personlig udvikling på internationalt topniveau  

PLADS TIL KARRIERE

MBA-uddannelsen udbydes fra september som en 2-årig deltidsuddannelse og er tilrettelagt således, at uddannelsen giver plads til karriere. MBA-uddannelsen består af 6 fagmoduler og et MBA-projekt, der tager udgangspunkt i en konkret virksomhedsproblemstilling.

UNDERVISNING

Alle undervisere er akademisk velfunderede og har solid ledelsesmæssig erfaring fra private eller offentlige virksomheder og organisationer. Du vil endvidere møde forskere og gæsteprofessorer i uddannelsesforløbet. Der anvendes et bredt spektrum af undervisningsformer på MBA-uddannelsen; fra dialogbaserede forelæsninger til cases, gruppearbejde og projekter, der tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer.

Der arbejdes med deltagernes egne virksomheder. Dette gør uddannelsen særligt anvendelsesorienteret og bidrager med udbytte for såvel den studerende som virksomheden fra start til slut.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1,5 studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point. Hvert af de seks MBA moduler giver 10 ECTS-point, og det afsluttende MBA-projekt er 30 ECTS.

Semester- og moduloversigt

Af nedenstående studieoversigt fremgår indholdet på de enkelte semestre. Fagmodulerne på deltidsuddannelsen afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage og muliggør derved, at den studerende kan passe sine daglige jobmæssige forpligtigelser.
 
For hvert fagmodul udgives en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende fagmodulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering  mv. Fagbeskrivelserne er en del af studiehåndbogen for MBA-uddannelsen.

Efter gennemført og bestået MBA-uddannelse opnås en anerkendt engelsk mastergrad, Master of Business Administration MBA, fra Middlesex University London.

Se eksamensbevis her

FAQ | Ofte stillede spørgsmål om MBA

Ansøgning

Hvornår er der studiestart?

Der er studiestart på MBA-uddannelsen hvert år i januar og september. Lige inden undervisningen starter op, er der introduktionsdag for alle studerende.  

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist to gange om året: 10, januar og 10. september. Vi modtager og behandler dog ansøgninger løbende året rundt.

Er det en fordel at ansøge tidligt i forløbet?

En tidlig ansøgning er en garanti for at blive optaget på førstkommende hold

Optagelse

Er det nødvendigt med 8 års erhvervserfaring for at kunne søge om optagelse på jeres MBA?

Ja. Vi tror på, at praktisk erfaring medvirker til, at klassediskussioner og læring bliver optimalt beriget på den måde.

Kan jeg søge om dispensation fra de formelle optagelseskrav?

Ja, kontakt os med henblik på en personlig samtale. Du kan ringe til Uddannelseschef Frederik Bjørn Nellemann på 2321 4604

Er der en optagelsessamtale?

Alle ansøgere er velkomne til at få en personlig samtale med administrationen. Ansøgere, der ikke har en uddannelse på minimum bachelorniveau, eller som ikke har mindst 8 års erhvervserfaring, vil automatisk blive inviteret til en personlig samtale.

Betaling

Kan jeg ansøge om stipendium til uddannelsen?

Niels Brock har desværre ikke mulighed for at give stipendier. Du er i øvrigt velkommen til at finansiere din uddannelse med stipendier.

Kan jeg betale min MBA via bruttolønsordning?

Ja, du kan betale din MBA via bruttolønsordning. Vi anbefaler, at du taler med dit firmas HR-afdeling eller revisor for yderligere information.

Forpligter jeg mig økonomisk til hele MBA uddannelsen eller kun for en del ad gangen?

Den samlede pris på 177.000 kroner betales i 4 rater, som følger de 4 semestre.

Medstuderende

Hvor store er klasserne?

Holdstørrelsen svinger fra år til år, men du vil typisk have 20-30 medstuderende. Vi lægger stor vægt på det tætte samarbejde og netværk mellem undervisere og studerende samt på det personlige miljø

Hvem kommer jeg til at møde på studiet?

På studiet kommer du til at møde erfarne ledere (gennemsnitsalderen af de studerende er 43 år og ledererfaringen er i gennemsnit 11 år). Derudover kommer de studerende fra mange forskellige slags brancher og virksomheder.

Hvem er målgruppen for MBAen?

De fleste MBA uddannelser i Danmark retter sig mod topledere i store organisationer. Det gør vi ikke. Vi henvender os til ledere, som er på vej i karrieren, og som kan booste deres karriere yderligere med den viden og erfaring, som vores MBA giver.

Hvad er forskellen på en HD og MBA'en?

Der er mange forskelle, men først og fremmest ligger forskellen i læringsmiljøet, hvor du hos os kommer til at møde erfarne ledere i samme situation som dig selv og stærke lokale undervisere. Derved får du en sparring og læring, som er niveauer over, hvad andre kan tilbyde.

Struktur

Hvordan ligger undervisningen?

Undervisningen afvikles over 2 år med 4 undervisningsperioder af 10 uger. I de 10 uger er der 1 eller 2 fremmødedage om ugen i tidsrummene kl. 12.30-18.30 på hverdage og kl. 9-15.30 på lørdage. Efter de 4 perioder skriver du din MBA-hovedopgave fra maj til oktober. 

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår København i Niels Brock Executive’s lokaler tæt på Vesterport St. Der er en international studietur på 3. semester. Studieturen har tidligere år gået til Vietnam, Kina, USA og UAE.

Følger I skolernes ferier?

Ja, der er ingen undervisning på helligdage samt i skolernes ferier (Uge 7, juli og august, uge 42 samt juleferien). Der kan dog være opgaver, der skal afleveres lige efter en ferieperiode, hvorfor du skal påregne at skrive opgaver i nogle af ferieperioderne.

Sprog og arbejdsbelastning

På hvilket sprog foregår undervisningen, og hvilket sprog skriver jeg mine opgaver på?

Undervisningen foregår som hovedregel på dansk, men du kan komme ud for at der er gæsteforelæsere, som taler engelsk. Hovedparten af litteraturen er på engelsk. Opgaver skriver du på dansk – eller, hvis du foretrækker det, på engelsk.

Hvor stor er arbejdsbelastningen på studiet?

Det varierer naturligvis afhængigt af hvor meget, du prioriterer studiet og hvor hurtigt du læser, men du skal forvente at bruge mellem 10 og 20 timer på studiet i perioder, så det er nok ikke, mens du læser MBA at du skal dyrke Triatlon på eliteplan.

Fleksibilitet og Graduation

Kan jeg sætte min uddannelse på stand-by?

Du har mulighed for at holde pause imellem modulerne. Du skal blot have gennemført alle moduler samt det afsluttende projekt indenfor 4 år fra studiestart for at få din MBA-titel.

Har jeg mulighed for at stoppe undervejs i studiet og alligevel få et diplom?

Ja. Beslutter du undervejs i studiet, at du ikke skal afslutte din MBA har du mulighed for at få et Graduate Certificat. Du skal have gennemført og fuldført 3 moduler.

Hvor og hvornår er der Graduation?

Graduation foregår i København i december, og den endelige officielle ceremoni, hvor du får overrakt dit MBA-Diplom, foregår i London i juli.

Akkreditering

Er en MBA hos Niels Brock certificeret og anerkendt - og af hvem?

Vi udbyder en franchise fra Middlesex netop for at kunne have et certificeret program. Vores MBA har en QAA; Quality Assurance fra the britiske uddannelsessystem. En QAA er anerkendt hos ACE; den danske søster-akkrediterings enhed.

Hvad er fordelene ved at MBA'en udbydes sammen med Middlesex University?

I England og Middlesex har man arbejdet med MBA uddannelser i over 50 år. Man har derfor en meget stærk tradition for lederuddannelse som skridt nummer tre eller fire i din udvikling som leder. Og det er netop denne form for MBA, vi gerne vil udbyde. Derfor har vi taget Middlesex's MBA og udviklet/tilpasset denne til danske forhold og vores målgruppe. På den måde får vi 50 års erfaring, som vi kan bygge videre på.

Tag MBA som Fast Track på 1½ år!

Starter du din MBA i januar, kan du tage den på kun 1½ år. Kontakt uddannelseschef Frederik Bjørn Nellemann hvis du vil høre mere på 2321 4604 eller fbn@remove-this.brock.dk.


MBA-informationsmøde

Mød vores MBA-studerende, lærerne og find ud af, hvad en MBA egentlig er for noget.

Se mere