SU-Vejledning

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

SU-Vejledning

Velkommen til SU-siden på Niels Brock. Her kan du finde fakta om, hvordan du søger og får SU.

Se vores film eller læs fakta-boksen herunder. Hvis du stadig har spørgsmål, så kontakt vores SU-vejledere, der også kan hjælpe med ansøgninger om ungdomskort.

SU-vejlederne træffes på telefonen mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12 dog med forbehold for ændringer.

Til højre her på siden, kan du se, hvilken vejleder, der hører til din uddannelse.

Hvordan søger jeg SU?

 • Du søger om SU på www.su.dk ved at logge ind på minSU med dit NemID. Her kan du også altid ændre dine SU-forhold.
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvad er betingelserne for at modtage SU?

 • Kvartalet efter du fylder 18 år, er du berettiget til SU, såfremt du er indskrevet på en uddannelse og er studieaktiv. Kvartalerne er januar, april, juli og oktober. Fylder du altså 18 år i august, vil du være berettiget til SU fra oktober.
 • Du må ikke modtage anden offentlig støtte der kan dække dine leveomkostninger samtidig med SU. Du skal også være opmærksom på, at du har et fribeløb, og at du ikke tjener for meget ved siden af din SU.
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvilke tidsfrister skal jeg overholde for at søge om SU?

 • Hvis du er dansk statsborger, kan du tidligst søge om SU 1 måned før, du er berettiget til SU. Hvis din uddannelse begynder før den 20. i måneden, kan du få SU fra den 1.. Begynder din uddannelse efter den 20., kan du tidligst få SU fra måneden efter.
 • Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU i august, er den 31. august sidste frist for at søge. Sidste frist for at søge om SU i et år, er den 5. december. Søger du efter den 5. december, kan du tidsligst få SU i januar året efter.
 • Er du udenlandsk statsborger kan du som undtagelse, søge om SU i minSU 3 måneder før, at du er berettiget til SU.
 • Se videoen der også forklarer det her

Jeg er udenlandsk statsborger – hvordan skal jeg søge?

 • Er du udenlandsk statsborger skal du også udfylde et oplysningsskema. Dette skema kommer frem på din kvitteringsside når du har ansøgt, og skal afleveres til din SU-vejler senest 21 dage efter du har søgt om SU
 • Se videoen der også forklarer det her

Jeg er bange for, at jeg har fået SU til mere end 5 ungdomsuddannelser

Hvordan kan jeg tjekke, hvor mange ungdomsuddannelser jeg har taget?

 • Du kan maksimalt få SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser, med mindre du er berettiget til at få et uddannelsespålæg fra dit Jobcenter. Dette uddannelsespålæg skal du aflevere til din SU-vejleder senest 21 dage efter du har søgt om SU.
 • Du kan maksimalt få SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser, med mindre du er berettiget til at få et uddannelsespålæg fra dit Jobcenter. Dette uddannelsespålæg skal du aflevere til din SU-vejleder senest 21 dage efter du har søgt om SU.
 • Du kan inde på minSU – se din SU – ungdomsuddannelser med SU se, hvor mange ungdomsuddannelser du har fået SU til.
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvordan søger jeg om udeboende SU?

 • Er du over 20 år får vi automatisk besked om din flytning fra Folkeregistret, og din SU vil kort efter selv regulere sig, hvorefter du vil få en ny støttemeddelelse i din e-boks.
 • Er du under 20 år og udeboende kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende – også selvom du er flyttet hjemmefra.
 • I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få den udeboende-sats. Du skal søge om en særlig dispensation inde på minSU i SU ansøgningen eller i ret din SU – oplys særlige bopælsforhold, hvorefter der på kvitteringssiden vil komme et ansøgningsskema frem.
 • Dette skema skal du udfylde og aflevere til din SU-vejleder, sammen med relevant dokumentation, senest 21 dage efter du har lavet ansøgningen.
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvad er betingelserne for at få udeboende satsen?

For at blive godkendt til at få satsen til udeboende, når du er 18 eller 19 år, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser (samt være udeboende):

 • Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.
 • Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter. Ventetid mellem de forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.
 • Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, lige frem til du blev berettiget til SU til den uddannelse, du er i gang med.
 • Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom)
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvordan får jeg min SU udbetalt?

 • Din SU vil blive udbetalt til din NemKonto, og er forudbetalt, hvilket vil sige at den bliver udbetalt til din konto den sidste hverdag måneden før.
 • Se videoen der også forklarer det her

Hvordan søger jeg om ungdomskort?

www.ungdomskort.dk kan du søge ungdomskort.
Du skal først søge om godkendelse i trin 1, og dernæst kan du bestille kortet i trin 2. Du kan dog først søge om ungdomskortet når du er indskrevet på en uddannelse.

Vil du vide mere?

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk, hvor du kan søge SU eller ændre dine SU-forhold på minSU.

www.ungdomskort.dk kan du søge ungdomskort.
Du skal først søge om godkendelse i trin 1, og dernæst kan du bestille kortet i trin 2. Du kan dog først søge om ungdomskortet når du er indskrevet på en uddannelse.

Kontakt din SU-vejleder

Handelsgymnasiet JTP, Innovationsgymnasiet & Det Internationale Gymnasium

    Jeanette Rytter Hansen

    Mail JTP & Inno: su.hhx-jtp@remove-this.brock.dk
    Mail DIG: su.hhx-lin@remove-this.brock.dk
    Telefon: 33 41 95 07

    Kan træffes i elevcenteret på
    Julius Thomsens Plads 10
    efter aftale via mail

 

EUD/EUX & EUS Online

    Kristine Charquero Baez

    Mail EUD/EUX: su.eud-kul@remove-this.brock.dk
    Telefon: 33 41 91 92 33

    Kan træffes i elevcenteret
    på Linnésgade 2
    efter aftale via mail

 

 

GSK & EUS

    Linda Ryborg

    Mail GSK: su.gsk-tkh@remove-this.brock.dk
    Mail EUS: su.eud-tkh@remove-this.brock.dk 
    Telefon: 33 41 96 37

    Kan træffes i kundecenteret
    på Nørre Voldgade 34
    efter aftale via mail

 

 

Yderligere medarbejdere

Jesper Eisner

Studiesekretær
33 41 94 27