Hvad er HHX? | Hvorfor skal du vælge en HHX frem for en STX?

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Hvad er en HHX

 

HHX er en ungdomsuddannelse med særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. HHX kan sidestilles med det almene og tekniske gymnasium og uddannelsen giver adgang til lige så mange videregående uddannelser.

Hvorfor en HHX på Niels Brock?

Ifølge Undervisningsministeriets rangliste er Niels Brock blandt de tre bedste i landet, når det drejer sig om eksamensgennemsnit blandt HHX og STX uddannelser. Undervisningsministeriet laver hvert år statistik over eksamensresultater og tilmeldinger på blandt andet HHX-institutioner i Danmark. Vi har samlet udvalgt statistik på denne side. Du kan finde uddybende statistik i Undervisningsministeriets Datavarehus.

 

Eksamensgennemsnit HHX 2017

 

 

 • Og der er flere grunde til, at HHX på Niels Brock er en populær ungdomsuddannelse. Hør, hvorfor vores elever har valgt en HHX på Niels Brock her eller læs om fordelene ved at vælge at læse på vores HHX-uddannelser herunder: 

 • På Niels Brock bevarer vi de gamle HHX-dyder og sørger samtidigt for, at vores uddannelser har et internationalt fokus. Det betyder, at vi udover traditionelle HHX-fag, som virksomhedsøkonomi og erhvervsret, også udbyder valgfag som kulturforståelse og markedskommunikation. På Niels Brock udbyder vi også en international HHX med undervisning på engelsk, der åbner dørene op for store udlandsoplevelser. Med en HHX på det internationale gymnasium får du bl.a. mulighed for at læse et semester i Californien. Derudover har vi oprettet et innovationsgymnasium, der henvender sig til de digitalt indfødte.  
 • HHX midt i København. Det kan hurtigt blive tre hårde år, hvis transporttiden er for lang. Hos Niels Brock ligger alle HHX-uddannelserne lige midt i København, så det er nemt at komme til og fra uddannelsesstedet. Herunder er adresserne på de tre HHX-uddannelser.
 • Det Internationale Gymnasium ligger på Linnésgade 2 ved Israels Plads
 • Handelsgymnasiet JTP ligger på Julius Thomsens Plads 6 ved Forum
 • Innovationsgymnasiet ligger på Julius Thomsen Plads 10 ved Forum

Obligatoriske fag på HHX

 • Afsætning B
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervsjura C
 • 2. fremmedsprog begyndersprog* A eller
 • 2. fremmedsprog fortsættersprog** B
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervscase


* Spansk udbydes som sprog på studieretningerne IBB og Business & International Culture.
* Kinesisk udbydes som sprog på studieretningen IBB og Business & International Culture.

** Fransk og tysk

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

Hvad er adgangskravene til HHX?

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler og gymnasier. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal også have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du søger ind efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

Sådan søger du optagelse

At blive optaget på HHX kræver, at du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk. Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optagelse på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte  julius@brock.dk., hvis du ønsker optagelse på et af gymnasierne på Julius Thomsens Plads eller linnesgade@remove-this.brock.dk, hvis du ønsker optagelse på det Internationale Gymnasium. 

Søger du om optagelse på HHX på Niels Brock i en nuværende 1. års klasse klik her.
Søger du om optagelse på HHX på Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her.
Søger du om optagelse på HHX på Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her.

 

Jeg tror ikke, at jeg vil arbejde med handel. Kan Niels Brock så stadig være noget for mig?

Det kan det sagtens. At læse en HHX på Niels Brock er meget mere end kun handel og erhvervsliv. På vores HHX-uddannelser har vi bl.a. Idræt, Digitale Medier og studieretningen IBB, hvor al undervisning foregår på engelsk. Faktisk har vi så mange muligheder, at du helt sikkert vil kunne finde noget, som interesserer dig. 

Hvad er forskellen på HHX, STX og HTX?

Det er alle tre gymnasiale uddannelser, der sigter mod at kunne læse videre på en længerevarende videregående uddannelse på eksempelvis universitetet. Mange fag er de samme, men på HHX er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre. På HHX tilstræber vi at have et internationalt fokus i vores undervisning.

Hvilke optagelsesbetingelser er der?

På HHX kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A-niveau kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft 5 års prøveforberedende undervisning, inden du starter på din HHX-uddannelse. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende.

Er det rigtigt, at det er dyrt at gå på Niels Brock?

Nej, det er gratis at deltage i undervisningen på Niels Brocks HHX-uddannelser, og skolen stiller de fleste bøger til rådighed. Der vil dog være krav om egenbetaling i enkelte tilfælde. Det gælder fx ved anskaffelse af lommeregner. Den samlede brugerbetaling for alle år er maximalt 2.500 kroner eksklusiv studieture. Ingen elever bliver udelukket fra undervisningen alene på baggrund af manglende bøger og kopier. Vi tillægger det stor betydning, at vores elever får indsigt i internationale forhold i praksis – vi anbefaler derfor, at du deltager i studieture eller på længere ophold i udlandet, hvis du vælger en international linje. I så fald skal du påregne rejseudgifter. Hvis en studieretning forventes at koste mere end 10.000 kroner i studierejser, bliver du informeret om det inden uddannelsens start.

Hvad kan jeg bruge en HHX til?

HHX er studieforberedende, og man kan derfor fortsætte på en videregående uddannelse, fx universitetet eller CBS. De fleste HHX-studerende på Niels Brock læser videre på en videregående uddannelse.

Kan jeg blive smidt ud af Niels Brock?

Det er muligt at blive smidt ud af Niels Brock. På HHX på Niels Brock har vi eksempelvis nul-tolerance over for vold, stoffer og alkohol i skoletiden. Ligesom på de fleste andre skoler kan meget fravær og manglende afleveringer også lede til, at en elev bliver smidt ud.

Skal man i praktik, når man går på HHX?

Nej, som udgangspunkt er der er ikke praktik på HHX. På IBB er der dog to ugers work placement på 3. år. På de øvrige linjer, er der et tæt samarbejde med diverse virksomheder, og der bliver arrangeret besøgsdage hos virksomheder og projekter udarbejdet i fællesskab med virksomheder.

 Optagelsesprøve (for ikke uddannelsesparate)

Bliver du ikke erklæret uddannelsesparat af din folkeskole, optager vi dig som udgangspunkt ikke på Niels Brocks Handelsgymnasier. Vi kan dog vælge at indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du kan bevise, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gymnasiet.

Optagelsesprøven er den 13. april 2018 klokken 8.30, uanset hvilket ét af vores gymnasier, du har søgt ind på. Husk at medbringe ID med billede. Du kan ikke deltage i prøven hvis du ikke kan fremvise det.

Du skal til prøve i dansk, engelsk, matematik og enten tysk eller fransk afhængig af, hvilket sprog du har/havde i folkeskolen.

Alle prøverne er elektroniske og uden hjælpemidler. Du kan dog få brug for papir og blyant, så det skal du huske at medbringe.

Under prøverne er det ikke tilladt at gå på nettet, tale med andre eller høre musik.

Vi slutter ca. kl. 13.00. Der er 15 minutters pause mellem hver prøve. Det vil derfor være en god idé at have lidt at spise og drikke med.

Du får svar om prøvens resultat via din digitale postkasse i løbet af en uge og vil eventuelt blive indkaldt til en opfølgende samtale eller mundtlig prøve.

Alle prøver skal bestås for at blive optaget på Niels Brock.
 
Det bemærkes at optagelsesprøven også er gældende, hvis du har søgt andre gymnasiale uddannelser som din 2. prioritet.

Info om optagelse

HUSK AT TJEKKE DIN DIGITALE POSTKASSE

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve om din optagelse blive sendt til din digitale postkasse - og det er dit eget ansvar at tjekke den.

Du finder din digitale postkasse på www.borger.dk. Du kan sætte den op, så den kommunikerer med din e-boks, og så du får en notifikation via sms og/eller mail, når du modtager ny post.
Der sendes ikke post til dine forældre/værge med info om optagelse. Er du under 18 år, kan de få adgang til din postkasse og dermed hjælpe dig med at tjekke din post.

Hvis du er under 15 år, vil din post blive sendt hjem til dig med Postnord, indtil du fylder 15 år.

Bliver du optaget på Niels Brock, vil du også her modtage alt post via din digitale postkasse, i den tid du går på skolen.
Når du søger om optagelse, skal dine forældre/værge udfylde deres personlige data. Det er vigtigt, at de udfylder deres CPR-nummer korrekt, da post til dem ligeledes sendes til deres digitale postkasse.
Det kan f.eks. være indkaldelse til forældreaftener mm.