Hvad er HHX? | Hvorfor skal du vælge en HHX frem for en STX?

Hvad er en HHX?

Spørgsmål og svar om HHX på Niels Brock

 

Hvad er HHX?

HHX er en ungdomsuddannelse med særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. HHX kan sidestilles med det almene og tekniske gymnasium og uddannelsen giver adgang til lige så mange videregående uddannelser.

Hvorfor en HHX på Niels Brock?

Ifølge undervisningsministeriets HHX-rangliste er Niels Brock blandt de tre bedste i landet, når det drejer sig om eksamensgennemsnit og antallet af tilmeldinger. Og der er flere grunde til, at HHX på Niels Brock er en populær ungdomsuddannelse. Hør, hvorfor vores elever har valgt en HHX på Niels Brock her eller læs om fordelene ved at vælge at læse på vores HHX-uddannelser herunder: 

 • På Niels Brock bevarer vi de gamle HHX-dyder og sørger samtidigt for, at vores uddannelser har et internationalt fokus. Det betyder, at vi udover traditionelle HHX-fag, som virksomhedsøkonomi og erhvervsret, også udbyder valgfag som kulturforståelse og markedskommunikation. På Niels Brock udbyder vi også en international HHX med undervisning på engelsk, der åbner dørene op for store udlandsoplevelser. Med en HHX på det internationale gymnasium får du bl.a. mulighed for at læse et semester i Californien. Derudover har vi oprettet et innovationsgymnasium, der henvender sig til de digitalt indfødte.  
 • HHX midt i København. Det kan hurtigt blive tre hårde år, hvis transporttiden er for lang. Hos Niels Brock ligger alle HHX-uddannelserne lige midt i København, så det er nemt at komme til og fra uddannelsesstedet. Herunder er adresserne på de tre HHX-uddannelser.
 • Det Internationale Gymnasium ligger på Linnésgade 2 ved Israels Plads
 • Handelsgymnasiet JTP ligger på Julius Thomsens Plads 6 ved Forum
 • Innovationsgymnasiet ligger på Julius Thomsen Plads 10 ved Forum

Obligatoriske fag på HHX

 • Afsætning B
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervsjura C
 • 2. fremmedsprog begyndersprog* A eller
 • 2. fremmedsprog fortsættersprog** B
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervscase


* Spansk udbydes som sprog på studieretningerne IBB og Business & International Culture.
* Kinesisk udbydes som sprog på studieretningen IBB og Business & International Culture.

** Fransk og tysk

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

Hvad er adgangskravene til HHX?

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men ellers er adgangskravene de samme som for andre handelsskoler og gymnasier. For at blive optaget på HHX skal du have gennemført 9. klasse i en dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal også have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du søger ind efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i disse fag. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

Sådan søger du optagelse

At blive optaget på HHX kræver, at du ansøger om optagelse på www.optagelse.dk. Skoleåret på HHX starter i august og ansøgningsfristen er altid 1. marts, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og er erklæret uddannelsesparat. Ved spørgsmål om optagelse på HHX på Niels Brock er du meget velkommen til at kontakte  julius@brock.dk., hvis du ønsker optagelse på et af gymnasierne på Julius Thomsens Plads eller linnesgade@remove-this.brock.dk, hvis du ønsker optagelse på det Internationale Gymnasium. 

Søger du om optagelse på HHX på Niels Brock i en nuværende 1. års klasse klik her.
Søger du om optagelse på HHX på Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her.
Søger du om optagelse på HHX på Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her.

 

Jeg tror ikke, at jeg vil arbejde med handel. Kan Niels Brock så stadig være noget for mig?

Det kan det sagtens. At læse en HHX på Niels Brock er meget mere end kun handel og erhvervsliv. På vores HHX-uddannelser har vi bl.a. Idræt, Digitale Medier og studieretningen IBB, hvor al undervisning foregår på engelsk. Faktisk har vi så mange muligheder, at du helt sikkert vil kunne finde noget, som interesserer dig. 

Hvad er forskellen på HHX, STX og HTX?

Det er alle tre gymnasiale uddannelser, der sigter mod at kunne læse videre på en længerevarende videregående uddannelse på eksempelvis universitetet. Mange fag er de samme, men på HHX er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre. På HHX tilstræber vi at have et internationalt fokus i vores undervisning.

Hvad er HG?

HG hedder nu EUX-business og EUD-business. Du kan lære meget mere om de nye uddannelser på vores side her.

Hvilke optagelsesbetingelser er der?

På HHX kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A-niveau kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft 5 års prøveforberedende undervisning, inden du starter på din HHX-uddannelse. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller tilsvarende.

Er det rigtigt, at det er dyrt at gå på Niels Brock?

Nej, det er gratis at deltage i undervisningen på Niels Brocks HHX-uddannelser, og skolen stiller de fleste bøger til rådighed. Der vil dog være krav om egenbetaling i enkelte tilfælde. Det gælder fx ved anskaffelse af lommeregner. Den samlede brugerbetaling for alle år er maximalt 2.500 kroner eksklusiv studieture. Ingen elever bliver udelukket fra undervisningen alene på baggrund af manglende bøger og kopier. Vi tillægger det stor betydning, at vores elever får indsigt i internationale forhold i praksis – vi anbefaler derfor, at du deltager i studieture eller på længere ophold i udlandet, hvis du vælger en international linje. I så fald skal du påregne rejseudgifter. Hvis en studieretning forventes at koste mere end 10.000 kroner i studierejser, bliver du informeret om det inden uddannelsens start.

Hvad kan jeg bruge en HHX til?

HHX er studieforberedende, og man kan derfor fortsætte på en videregående uddannelse, fx universitetet eller CBS. De fleste HHX-studerende på Niels Brock læser videre på en videregående uddannelse.

Kan jeg blive smidt ud af Niels Brock?

Det er muligt at blive smidt ud af Niels Brock. På HHX på Niels Brock har vi eksempelvis nul-tolerance over for vold, stoffer og alkohol i skoletiden. Ligesom på de fleste andre skoler kan meget fravær og manglende afleveringer også lede til, at en elev bliver smidt ud.

Skal man i praktik, når man går på HHX?

Nej, som udgangspunkt er der er ikke praktik på HHX. På IBB er der dog to ugers work placement på 3. år. På de øvrige linjer, er der et tæt samarbejde med diverse virksomheder, og der bliver arrangeret besøgsdage hos virksomheder og projekter udarbejdet i fællesskab med virksomheder.