Hvad er HHX? | Hvorfor skal du vælge en HHX frem for en STX?

Hvad er en HHX?

HHX er en ungdomsuddannelse med særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsret.

For et internationalt perspektiv findes valgfag som kulturforståelse, markedskommunikation og innovation. Derudover vil der generelt i undervisningen være et internationalt fokus. Din studentereksamen vægter det samme, lige meget om du vælger HHX, STX eller HTX.

Uanset om du vælger HHX på Handelsgymnasiet JTP, Det Internationale Gymnasium, Innovationsgymnasiet eller vores 2-årige HHX, får du en hverdag midt i København.

Det Internationale Gymnasium ligger centralt i København K lige ved Nørreport Station. Innovationsgymnasiet og Handelsgymnasiet JTP, der også huser den 2-årige HHX, ligger på Frederiksberg lige ved Forum.

Se alle HHX-adresser her

HHX på Niels Brock har de seneste år udviklet sig særdeles positivt og er i dag en top 3-institution på landsplan, når det handler om eksamensgennemsnit og antallet af tilmeldinger. Se undervisningsministeriets HHX-rangliste.

Vil du læse studieplanerne for de enkelte studieretninger klik her

Obligatoriske fag på HHX

 • Afsætning B
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Erhvervsjura C
 • 2. fremmedsprog begyndersprog* A eller
 • 2. fremmedsprog fortsættersprog** B
 • Historie B
 • Informatik C
 • International økonomi B
 • Matematik C
 • Samfundsfag C
 • Virksomhedsøkonomi B


* Spansk udbydes som sprog på studieretningerne IBB og Spansk.

* Kinesisk udbydes som sprog på studieretningen IBB

** Fransk og tysk

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

Adgangskrav til HHX

For at blive optaget på HHX skal du have fuldført 9. klasse i dansk grundskole eller have modtaget tilsvarende undervisning og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. 

Du kan blive indkaldt til optagelsesprøve, hvis:

 • Du mangler en eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 • Din skole erklærer dig 'ikke uddannelsesparat'
 • Du har gået på en udenlandsk skole
 • Du ikke kommer direkte fra grundskolen

Sådan søger du optagelse

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier med start på 1. år i august 2017, skal du søge på www.optagelse.dk.

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier i en nuværende 1. års klasse klik her.

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her.

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her.

Husk at indsende dit afgangsbevis fra 9. klasse, 10. klasse og/eller EUX eller EUD.

Uddannelsen starter i august, og ansøgningsfristen er altid den 15. marts i det skoleår, du vil søge ind.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte julius@brock.dk

Optagelsesprøve (for ikke uddannelsesparate)

Bliver du ikke erklæret uddannelsesparat af din folkeskole, optager vi dig som udgangspunkt ikke på Niels Brocks Handelsgymnasier. Vi kan dog vælge at indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du kan bevise, at du har de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gymnasiet.

Optagelsesprøven er den 5. april 2017 klokken 8.30, uanset hvilket ét af vores gymnasier, du har søgt ind på. Husk at medbringe ID med billede. Du kan ikke deltage i prøven hvis du ikke kan fremvise det.

Du skal til prøve i dansk, engelsk, matematik og enten tysk eller fransk afhængig af, hvilket sprog du har/havde i folkeskolen.

Alle prøverne er elektroniske og uden hjælpemidler. Du kan dog få brug for papir og blyant, så det skal du huske at medbringe.

Under prøverne er det ikke tilladt at gå på nettet, tale med andre eller høre musik.

Vi slutter ca. kl. 13.00. Der er 15 minutters pause mellem hver prøve. Det vil derfor være en god idé at have lidt at spise og drikke med.

Du får svar om prøvens resultat med posten i løbet af en uge og vil eventuelt blive indkaldt til en opfølgende samtale eller mundtlig prøve.

Alle prøver skal bestås for at blive optaget på Niels Brock.
 
Det bemærkes at optagelsesprøven også er gældende, hvis du har søgt andre gymnasiale uddannelser som din 2. prioritet.

Legater

Legatets navn

Yder tilskud til

Ansøgningsfrist

Ansøgningsprocedure

Louis Petersen Legat Finansiere kulturelle arrangementer Løbende Legatet kan ikke søges af enkeltpersoner, men udelukkende af lærere til fordel for en klasse.
FUHUs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet – Farvehandler Lauritz Becks legat Studiehjælp i Danmark og udlandet Senest 1. juni

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K
Vilhelm Christiansens Fond "Fremme af unge handelsmænds gode uddannelse". Legatet gives til elever efter handelsgymnasiet Senest 1. maj

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K
Martin Pedersens Mindelegat "Unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videreudvikling og uddannelse i udlandet" Senest 1. november

Ja, se www.martinpedersensmindelegat.dk

Ansøgningsskemaet udfyldes af den enkelte elev, der afleverer det til skolen, som herefter vurderer og begrunder skolens anbefaling.
V.M Christensens og fru Gerda Christenses Fond

Unge der ønsker at tage til udlandet ½-1 år og dygtiggøre sig enten via uddannelse eller virksomhedspraktik.

Ansøgerne skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse på Niels Brock. Derudover skal ansøgeren have udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.
Senest 1.  marts

Download ansøgningsskema
Sendes til:
Niels Brock, Sekretariatet
Nørre Voldgade 34

1358 København K
Einar Wilslevs Fond For flittige elever på Niels Brock Gymnasierne melder selv ansøgningsproceduren ud med en årlig frist Stiftet af Einar Wilslev, der udvandrede til USA i 1918, hvor han etablerede sig som forretningsmand især inden for isenkram. Han endte med at eje virksomheden "Viking Incorporated", som solgte automater, spilleautomater, vægt mm. Einar Wilslev forblev dansk statsborger og  var sidste gang i Danmark i 1938. I 1982 døde han uden at efterlade sig arvinger, og besluttede sig for at efterlade størstedelen af sin formue til oprettelse af en fond for flittige elever på skolen.
Niels Brocks Fond Gennemførelse af videreuddannelse i udlandet Senest 31. januar

Ingen ansøgningsblanket.
Ansøgning sendes til Marianne Kjærgaard, mkj@remove-this.brock.dk
Stiftet i 1944.
Kan søges individuelt til nuværende elever, der ønsker støtte til studieophold i udlandet, umiddelbart efter de har fået deres eksamen.

Gunnar V Holms Legat Elev med det højst opnåede gennemsnit Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen  
Johanne og Cornelius Petersens Legat Tildeles en elev der har vist særlig flid og motivation trods vanskelige forhold gennem skoleforløbet Legatet kan ikke søges, men indstilles af skolen  
Konsul Axel Nielsens Mindelegat Til handelsmæssig uddannelse Yder støtte til danske kvinders og mænds uddannelse i ind- og udland i handelsmæssig øjemed 1. april - 12. maj

Elektronisk

https://anf.onlinelegat.dk/

Købmandsskolens Københavnske Legater Legatet eksisterer ikke længere    

 

 

FAQ

Jeg tror ikke, jeg vil være købmand. Kan Niels Brock så stadig være noget for mig?

Det kan det sagtens. Niels Brock er meget mere end kun købmandskab og erhvervsliv. På vores gymnasier har vi bl.a. studieretningerne Idræt, Digitale Medier og IBB, og på EUX-business kan du for eksempel blive kontorelev. Faktisk har vi så mange muligheder, at du helt sikkert vil kunne finde noget, som interesserer dig. 

Hvad er forskellen på hhx, stx og htx?

Det er alle tre gymnasieuddannelser, der sigter mod at kunne læse videre på en længerevarende videregående uddannelse på for eksempel universitet. Mange fag er de samme, men på hhx er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre. På hhx tilstræber vi at have et internationalt fokus i undervisningen.

Hvad er hg?

Hg hedder nu EUX-business og EUD-business. Du kan lære meget mere om de nye uddannelser på vores side her.

Hvilke optagelsesbetingelser er der?

På hhx kan du vælge begyndersprog A-niveau eller fortsætterniveau A eller B-niveau. Begynderniveau A kræver ikke, at du har haft sproget før. Fortsættersprog niveau A eller B kræver, at du har haft 5 års prøveforberedende undervisning. På alle ungdomsuddannelser kan du blive optaget med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve eller noget, der svarer dertil.

Er det rigtigt, at det er dyrt at gå på Niels Brock?

Nej, det er gratis at deltage i undervisningen på Niels Brock, og skolen stiller de fleste bøger til rådighed. I løbet af din uddannelse vil du dog blive bedt om at købe lommeregner og lignende. Den samlede brugerbetaling for alle år er maximalt 2.500 kroner eksklusiv studieture. Ingen elever bliver udelukket fra undervisningen alene på baggrund af manglende bøger og kopier. Vi tillægger det stor betydning at vores elever får indsigt i internationale forhold i praksis og anbefaler derfor, at du tager med på studietur eller på længere ophold i udlandet, hvis du vælger en international linje. I så fald skal du påregne rejseudgifter. Hvis en studieretning forventes at koste mere end 10.000 kroner i studierejser, bliver du informeret om det, inden uddannelsen starter.

Hvad kan jeg bruge en hhx til?

Hhx er studieforberedende, og man kan derfor fortsætte på en videregående uddannelse (for eksempel universitetet eller CBS). De fleste Niels Brock studenter læser videre på en videregående uddannelse, og det er også gymnasiets fokus - at eleverne skal læse videre. 

Hvad kan jeg bruge en erhvervsuddannelse til?

Med en EUX-business og EUD-business kan du indgå en uddannelsesaftale (praktikplads) med en virksomhed inden for kontor, butik, handel og event og dermed få en erhvervsuddannelse. Niels Brock gør et stort stykke arbejde for at skaffe praktikpladser til eleverne. Hvis du vælger EUX-business kan du også læse videre på de videregående uddannelser.

Kan jeg blive smidt ud af Niels Brock?

Ja, det kan du da. Niels Brock har eksempelvis nul-tolerance over for vold og stoffer og overfor alkohol i skoletiden. Ligesom på de fleste andre skoler kan meget fravær også betyde, at du kan blive smidt ud – dog ikke før du har fået én skriftlig advarsel.

Skal man i praktik, når man går på hhx?

Nej, der er ikke praktik på hhx. Men der et tæt samarbejde med diverse virksomheder, og der er besøgsdage på virksomheder eller projekter udarbejdet i fællesskab med virksomheder. På EUX-business og EUD-business kan praktik derimod være en stor del af uddannelsesforløbet.

Hvordan får jeg en praktikplads, når jeg går på EUX-business og EUD-business?

Niels Brocks praktikservice er altid klar til at hjælpe, men du har selv ansvaret for at skaffe dig en praktikplads. Hos praktikservice kan du for eksempel se de aktuelle tilbud om praktikpladser under "jobformidling", og der er også henvisninger til andre relevante internetadresser.