Socialt liv på Handelsgymnasiet JTP

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Socialt liv og traditioner på Handelsgymnasiet JTP

Handelsgymnasiet JTP (forkortelsen stammer fra Julius Thomsens Plads, hvor gymnasiet ligger) bobler af socialt liv og farverige traditioner.

Studieåret er fyldt med sjove og traditionelle mærkedage som gallafest, roregatta, idrætsdag, juleafslutning og sjove fredagscafeer, hvor eleverne kan møde hinanden over et slag bordfodbold og godt sammenhold.

I løbet af året afholder gymnasiet også temafester som halloween- og nytårsfest. Andre fester er det op til eleverne selv at finde på sjove temaer til.

Læs meget mere om hverdagen på JTP her nedenunder.

Idrætsdag for eleverne i 1g

I starten af skoleåret er der idrætsdag for de nye elever i 1.g. De forskellige klasser konkurrerer i f.eks. fodbold, basket og sækkeløb.

Har du ikke selv lyst til at deltage i de fysiske udfoldelser, er der også brug for heppere og et godt publikum.

I starten af skoleåret afholdes også en stort anlagt introfest for de nye 1.års elever. Her har du mulighed for at møde en meget stor del af skolens elever.

Idrætsdag for eleverne i 2g og 3g

Der konkurreres i alternative discipliner. Dagen arrangeres af en af idrætsklasserne som en obligatorisk klasseopgave

Fredagscafé

Med jævne mellemrum holder vi fredagscaféer. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik m.m.

Fokus på cafeerne er mere det sociale end alkoholen.

Ofte er der et tema. som du er med til at bestemme. Til fredagscafeer har der fx været fodboldturneringer, poetry slam, LAN-spil, brætspil, kulturcafeer og fastelavnsfest.

Temafester og gallafest

En vigtig del af gymnasietiden er festerne, og hvert år holder Handelsgymnasiet JTP en række fantastiske fester.

Du kan bl.a. glæde sig til den traditionsrige og stort anlagte gallafest i november, der er en af skolens ældste traditioner.

Her Iklæder du dig dit stiveste puds og spiser en lækker middag med lærerne inden selve festen bryder løs. En uforglemmelig aften det nok kan betale sig at spare op til.

I løbet af året bliver der også holdt forskellige temafester, som du kan være med til at planlægge og finde på. Tidligere har man bl.a. afholdt Halloween- og nytårsfest.

Løbende arrangementer

I løbet af skoleåret afholder Handelsgymnasiet JTP en lang række både faglige og sociale arrangementer.

Du kommer bl.a. på virksomhedsbesøg, hvor du får indsigt i og kontakt til erhvervslivet.

I den kulturelle afdeling afholder handelsgymnasiet en kulturaften. Og hvert år markeres store begivenheder i verden på storskærm. I år følger vi USAs valgkamp tæt i samarbejde med lærerne. Af andre begivenheder kan nævnes Super Bowl.

I den sportslige afdeling kan nævnes diverse sportsarrangementer som rundbold og fodboldturneringer.

Juletraditioner på JTP

Klippe/klistredag”, hvor eleverne pynter op på skolen og julehygger, Luciaoptog og Juleafslutning

Dette afholdes sidste skoledag før juleferien, hvor der er julehygge og underholdning i festsalen, inden vi ønsker hinanden en glædelig jul og et godt nytår.

Roregatta

Hvert år dyster alle 1. og  2. års klasserne mod hinanden og mod lærerne på vandet i nærheden af Fisketorvet ved Københavns Roklub.

Arrangementet afvikles på sidste skoledag, hvor du også får udleveret dine eksamensplaner og måske har brug for lidt opmuntring, før de kommende ugers travle eksamensforberedelser.

Roregatta er en af skolens ældste traditioner.

De små haver - sidste skoledag for 3. års elever

Sidste skoledag er en meget festlig og traditionsrig dag. Den er også kendt som hattedagen.

3. års eleverne mødes i de små haver på Frederiksberg til fælles morgenmad og tonerne af live jazz-musik.

Iklædt stråhatte begiver eleverne sig herefter i optog gennem byen, indtil de når tilbage til klasselokalet. Her får eleverne at vide, hvilke fag de skal op i, inden studenterhuen kan sættes på hovedet.

Dimittendfest og dimission

Gymnasietiden er vel overstået, og du har fået din eksamen. En begivenhed som afgangseleverne ser frem til - og som fejres med en stort opsat dimittendfest.

Dimittendfesten finder sted på skolen i juni måned og er et meget festligt punktum for elevernes studietid på Niels Brock Handelsgymnasium.

Den endelige afslutning finder sted ved dimissionen på Børsen, hvor eleverne får udleveret eksamensbeviser.

Alle afgangselever inviteres sammen med forældre til denne festlige afslutning på skoleåret og eksamensperiodens svedige stunder.

Allkohol

Alkohol

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Her serveres alene øl, brezzers og cider med alkoholprocenter på op til cirka 5%.

Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist.

Reglerne finder tilsvarende anvendelse på studierejser

Euforiserende stoffer

Niels Brock tolererer ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, eller bliver de taget med stoffer på skolen, vil de blive bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Vi har en holdning til rusmidler, og vi tager ansvar ved at sætte problemer med rusmidler på dagsordenen- f.eks. i forbindelse med undervisning i sundhed.