Økonomi | Gymnasium | Frederiksberg

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Økonomi | HHX

Studieretningen Økonomi er for dig, der vil satse på en karriere inden for økonomi og ledelse. På Økonomi kan du vælge Samfundsfag på A-niveau. Studieretningen er derfor et godt udgangspunkt for at læse cand.polit. eller cand.merc.mat. 

På Økonomi får du alle de klassiske og obligatoriske gymnasiefag, men på HHX er det økonomifagene der er i fokus, og undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du kommer jævnligt ud af huset på virksomhedsbesøg, og vi får besøg af gæsteforelæsere fra erhvervslivet.

Fag på Økonomi

Se fagene her

Se studieplaner her

Når du skal vælge valgfag, bedes du prioritere dine ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opfylde dit ønske. Desværre kan vi ikke altid oprette hold på grund af for få tilmeldinger, eller fordi antallet af tilmeldinger er utilstrækkeligt til, at vi kan oprette hold nummer to eller tre.

Obligatoriske fag på HHX

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • International Økonomi B
 • Historie B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • 2. fremmedsprog mindst B

Hvad kan du blive?

En eksamen fra Niels Brocks studieretning Økonomi klæder dig på til bl.a. at læse økonomi, handel og markedsføring. En HHX giver adgang til alle uddannelser på lige fod med STX. Studieretningen Økonomi giver adgang til videregående studier på universiteter og CBS.

Hvis du vælger 5 A-fag, kan du gange dit endelige eksamensnit i 3g. med 1,03 og dermed forbedre dine muligheder for at komme ind på dit videregående drømmestudie.

Sådan søger du optagelse på Økonomi

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier med start på 1. år i august 2017, skal du søge på www.optagelse.dk.

Vil du skrives på ventelisten til et af Niels Brocks gymnasier, til en kommende 1. års klasse klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte julius@remove-this.brock.dk

Sådan er det at gå på linjen

Hvad lærer jeg?

På studieretningen Økonomi lærer du, hvad der skal til for at holde styr på pengestrømmene i en virksomhed. Og du bliver også klogere på samfundsøkonomi – både på nationalt og internationalt plan.

Hvad kan jeg blive?

Med Økonomi i bagagen kan du fx læse på videregående uddannelser indenfor samfundsøkonomi, jura, revision, ejendomshandel og finansiering, der alle er uddannelser, som er eftertragtet af erhvervslivet.

En helt normal studentereksamen

Som student fra Niels Brock har du nøjagtig samme adgangsmuligheder til videre studier på for eksempel universitetet, seminariet eller CBS, som med en eksamen fra STX.

Studievejleder for Økonomi

Kristina Olsen
Julius Thomsens Plads 6, lokale 325
E-mail ols@remove-this.brock.dk
Telefon: 33 41 94 21