Idræt | Gymnasium | Frederiksberg

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Idræt | HHX

Studieretningen Idræt henvender sig til idrætsudøvere på eliteniveau. Undervisningen er tilrettelagt fleksibelt, så du kan balancere skole, venner og din sport. På Eliteidræt kan du vælge Samfundsfag på A-niveau.

På Idræt har Niels Brock i mange år haft et rigtig godt samarbejde med Team Danmark og Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om at give elitesportsudøvere fra samarbejdsklubberne fleksible vilkår i deres uddannelse, så det bliver muligt for den enkelte udøver at prioritere både gymnasium og eliteidræt meget højt. 

Fag på Idræt

Se fagene her

Se studieplaner her

Når du skal vælge valgfag, bedes du prioritere dine ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opfylde dit ønske. Desværre kan vi ikke altid oprette hold på grund af for få tilmeldinger, eller fordi antallet af tilmeldinger er utilstrækkeligt til, at vi kan oprette hold nummer to eller tre.

Obligatoriske fag på HHX

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • International Økonomi B
 • Historie B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • 2. fremmedsprog mindst B

Hvad kan du blive?

En eksamen fra Niels Brock giver adgang til alle uddannelser på lige fod med STX. Studieretningen Idræt giver adgang til videregående studier på universiteter og CBS.

Du er desuden bedre forberedt på at læse jura, økonomi, handel, virksomhedsdrift og markedsføring på videregående uddannelser, og senere kan du eksempelvis arbejde inden for sundhed og idræt.

For Team Copenhagen og Team Danmark elever

Elitesport ved siden af gymnasieuddannelsen?

Selvom du er eliteidrætsudøver, kan du sagtens tage en gymnasial uddannelse på Niels Brock. Vi har vores studieretning Idræt, hvor der bliver taget specielt hensyn til elitesportsfolk. 

Vi samarbejder både med Team Copenhagen og Team Danmark, læs mere herunder.

www.teamcopenhagen.dk
www.teamdanmark.dk

Sådan søger du optagelse

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier med start på 1. år i august 2017, skal du søge på www.optagelse.dk. Når du søger ind på Idræt, skal du i ansøgningen skrive, hvilken idræt du dyrker, på hvilket niveau, og hvor meget tid du bruger på din sport.

Husk også at vedhæfte din godkendelse fra Team Danmark eller Team Copenhagen, hvis du har sådan en.

Vil du skrives på ventelisten til et af Niels Brocks gymnasier, til en kommende 1. års klasse klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte julius@remove-this.brock.dk

Sådan er det at gå på linjen

Du møder ligesindede

De seneste tre år har eleverne på studeretningen Idræt dyrket:

 • Tennis
 • Svømning
 • Sejlsport
 • Judo
 • Fodbold
 • Golf
 • Roning
 • Cricket
 • Håndbold
 • Atletik
 • Dans
 • Basket
 • Kunstskøjteløb
 • Squash
 • Cykling

Fleksibelt skema med frihed

Studieretningen Idræt tager hensyn til, at du bruger meget tid på din idræt.

To formiddage om ugen har du mulighed for at træne før undervisningen begynder.

Mandag og torsdag slutter vi den skemalagte undervisning senest kl. 15.00, og fredag slutter vi kl. 14.00 fredag, så du også kan passe din eftermiddagstræning.

Stævner og konkurrencer kan til en vis grad også indpasses, hvis der er en aftale mellem skolen og din træner eller sportschef.

Virtuel undervisning på skemaet

En del af undervisningen på studieretningen foregår på din egen computer. På den måde kan du være fleksibel og alligevel nå dine faglige mål på uddannelsen.

Virtuel undervisning betyder, at det er undervisning udenfor det fysiske klasserum/skolen. Undervisningen foregår via skolens intranet, typisk asynkront (Klassen er ikke nødvendigvis på nettet samtidig). Dvs. eleven er 'på' når han/hun har tid, og læreren går typisk ind dagligt og tjekker, hvad der er sket, svarer på spørgsmål.

Studietur til La Santa Sport

I 2.G tager linjen på studietur til La Santa Sport på Lanzarote.

Du betaler selv for turen, og det forventes, at alle deltager.

Studievejleder for Idræt

Ulla Legaard Justesen
Julius Thomsens Plads 6, lokale 326
E-mail: ulj@remove-this.brock.dk
Telefon: 33 41 93 15

Jeg er ansvarlig for såvel Team Danmark som Team Copenhagen elever.