Tysk B | Tag et GSK-kursus i København

Tysk B | GSK i København

Har du brug for Tysk B for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

På Tysk B får du blandt andet undervisning i grundlæggende tysk grammatik, og får et basalt ordforråd, der gør dig i stand til at diskutere på tysk.

I undervisningen gennemgår vi de grundlæggende principper for det tyske sprogs opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et basalt ordforråd og grundlæggende grammatisk korrekthed.

På Tysk B bliver du præsenteret for et bredt udsnit af nyere skønlitterære tekster, heraf mindst én roman, og andre kunstneriske udtryksformer. Du vil også få indsigt i grundlæggende erhvervsrelateret sprogbrug ud fra et arbejde med en virksomheds eksterne og interne kommunikation.

Undervisningssted

Niels Brock

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.

Flex/online

Niels Brock udbyder en række kurser som Flex/online. Flex/online hold er en blanding af fjernundervisning og tilstedeværelse. Du møder på skolen fire aftener fra kl. 17.00-21.05 i løbet af forløbet.

Undervejs afleverer du et antal obligatoriske hjemmeopgaver, ganske som hvis du havde gået på et hold med traditionel klasseundervisning. Du har adgang til skolens faciliteter og lektiecafeer.

Holdoversigt | Tysk B

Se datoer, eksamensperioder mm.