Spansk A | Tag et GSK-kursus i København

Spansk A | GSK i København

Har du brug for Spansk A for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

På Spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Du lærer også at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner, ligesom du vil være i stand til at læse spanske tekster  inden for skønlitteratur, sagprosa og erhvervsrelaterede tekster.

Du vil i også lære det spanske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning, lige som du vil opnå et alment og et specifikt ordforråd. Du får træning i at lytte, samtale, læse og skrive på spansk gennem bl.a. sproglige og kommunikative øvelser og elevoplæg.

Undervisningssted

Niels Brock

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.

Flex/online

Niels Brock udbyder en række kurser som Flex/online. Flex/online hold er en blanding af fjernundervisning og tilstedeværelse. Du møder på skolen fire aftener fra kl. 17.00-21.05 i løbet af forløbet.

Undervejs afleverer du et antal obligatoriske hjemmeopgaver, ganske som hvis du havde gået på et hold med traditionel klasseundervisning. Du har adgang til skolens faciliteter og lektiecafeer.

Holdoversigt | Spansk A

Se datoer, eksamensperioder mm.