Matematik A | Tag et GSK-kursus i København

Matematik A | GSK i København

Har du brug for Matematik A for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

I Matematik A beskæftiger du dig med teoretiske og anvendelsesorienterede emner gennem opbygning af og indsigt i matematisk teori, der anvendes til modellering og løsning af teoretisk eller praktisk orienterede problemstillinger. Du opnår viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområder, og du bliver i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhæng.

Du lærer at  redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold og kunne vurdere, udvælge og anvende metoder til løsning af disse. Du lærer også at anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøj og matematikprogrammer, til løsning af givne matematiske problemer.

Undervisningssted

Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K. 

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.