FAQ | Få svar på dine spørgsmål om GSK

FAQ

1. Hvordan tilmelder jeg mig gymnasiale suppleringskurser (GSK)?

Du kan tilmelde dig ved, at du printer/downloader tilmeldingsskemaet her og udfylder skemaet og sender det til os sammen med en kopi af dit studentereksamensbevis for HTX, HHX, STX, HF eller tilsvarende dansk eller udenlandsk eksamen. Adressen er: Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K. Du kan også aflevere den i kundecentret på samme adresse.

2. Hvem kan søge GSK?

Alle som har en gymnasial uddannelse og som mangler et fag eller et niveau, eller som skal forbedre sine karakterer for at blive optaget på en konkret videregående uddannelse.

3. Hvad koster det at gå på GSK?

Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede din gymnasial uddannelse koster det 450,- kr. pr. fag. Og ellers er der ingen deltagerbetaling.

4. Er der mødepligt?

Ja, der er mødepligt på GSK. Fravær registreres og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning.

5. Hvor mange kurser kan jeg tage ad gangen?

Du kan tage alle de kurser, du vil. Betingelsen er, at du har en gymnasial uddannelse, og at de GSK-fag, du ønsker at deltage på, er adgangskrav til en videregående uddannelse.

6. Hvornår får jeg besked om, at jeg er optaget?

Du indkaldes, så snart vi har besluttet at oprette hold, dog senest ca. 10 dage før kursusstart.

7. Kan jeg søge SU til et GSK kursus?

Ja, du kan søge SU, hvis du læser minimum 16 klokketimer om ugen. På Niels Brock læser vi lektioner á 45 minutters varighed. Det betyder, at du skal læse minimum 21,33 lektioner om ugen. I vort udbud er der for de enkelte hold angivet, om det er SU berettiget eller ej.

8. Kan jeg søge befordring til GSK?

Ja, du kan søge ungdomskort, såfremt du læser min. 16 timer om ugen

9. Hvilke fag kan jeg vælge imellem?

På Niels Brock kan du vælge mellem følgende fag:

  • Matematik C (løft fra 0 til C)
  • Matematik B (løft fra C til B)
  • Matematik A (løft fra B til A)
  • Virksomhedsøkonomi B (løft fra Erhvervsøkonomi C til Virksomhedsøkonomi  B)
  • Engelsk A (løft fra B til A)
  • Spansk A (løft fra B til A)

Sommerkurser:

Dansk A (løft fra B til A)
Tysk B (løft fra C til B)

10. Kan jeg få Ungdomskort, når jeg tager Gymnasial supplering (GS)?

Ja, men du kan kun få Ungdomskort i den periode, du er indskrevet, det vil sige den periode, der er godkendt til SU. Vær opmærksom på, at hvis du bliver sent indskrevet på et kortvarigt kursus, kan det være svært at nå at få et ungdomskort, fordi der er ca. 14 dages leveringstid, og fordi kortet ikke kan være på mindre end 30 dage. Hvis du for eksempel er indskrevet fra den 1. august til den 31. august, skal du søge senest den 16. juli, for at nå at modtage et kort til perioden. At du eksempelvis først den 24. juli er bekendt med, at du skal begynde på uddannelsen, giver dig ikke ret til et kort.

Søg derfor i god tid og få eventuelt vejledning på dit uddannelsessted.