Engelsk A | Tag et GSK-kursus i København

Engelsk A | GSK i København

Har du brug for Engelsk A for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

På Engelsk A får du et bredt ordforråd og lærer at formulere dig både mundtligt og skriftligt på sproget. Du arbejder med kommunikation i praksis, tekstanalyse og tekstperspektivering samt det engelske sprogs opbygning og grammatik.

Formålet med undervisningen er, at du opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog og får forudsætninger for at deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og erhvervsmæssigt. Engelsk A skal desuden skabe grundlag for, at elevernes evne til at kommunikere på tværs af kulturelle grænser både i almene og erhvervsrelaterede sammenhænge fremmes.

Undervisningssted

Niels Brock

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.

Flex/online

Niels Brock udbyder en række kurser som Flex/online. Flex/online hold er en blanding af fjernundervisning og tilstedeværelse. Du møder på skolen fire aftener fra kl. 17.00-21.05 i løbet af forløbet.

Undervejs afleverer du et antal obligatoriske hjemmeopgaver, ganske som hvis du havde gået på et hold med traditionel klasseundervisning. Du har adgang til skolens faciliteter og lektiecafeer.

Holdoversigt | Engelsk A

Se datoer, eksamensperioder mm.