Engelsk A | Tag et GSK-kursus i København

Engelsk A | GSK i København

Har du brug for Engelsk A for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

På Engelsk A får du et bredt ordforråd og lærer at formulere dig både mundtligt og skriftligt på sproget. Du arbejder med kommunikation i praksis, tekstanalyse og tekstperspektivering samt det engelske sprogs opbygning og grammatik.

Formålet med undervisningen er, at du opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog og får forudsætninger for at deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og erhvervsmæssigt. Engelsk A skal desuden skabe grundlag for, at elevernes evne til at kommunikere på tværs af kulturelle grænser både i almene og erhvervsrelaterede sammenhænge fremmes.

Undervisningssted

Niels Brock

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.

Holdoversigt | Engelsk A

Se datoer, eksamensperioder mm.