Dansk A | Tag et GSK-kursus i København

Dansk A | GSK i København

Har du brug for Dansk A for at komme ind på drømmestudiet? Suppler din studentereksamen med et GSK-kursus på Niels Brock i København.

I Dansk A arbejder vi med sprog, litteratur og medier og du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftlig om litterære emner. Når du har gennemført Dansk A, vil du være i stand til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende

Du vil også opnå en større indsigt i opbygning af sproget, så du for eksempel kan anvende grammatisk og stilistisk terminologi.

Undervisningssted

Niels Brock

Pris

Undervisningen er gratis. Du skal dog som GSK-kursist p.t. betale kr. 450,- i deltagergebyr pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF, EUD+C-fag) er mere end to år gammel.

Flex/online

Niels Brock udbyder en række kurser som Flex/online. Flex/online hold er en blanding af fjernundervisning og tilstedeværelse. Du møder på skolen fire aftener fra kl. 17.00-21.05 i løbet af forløbet.

Undervejs afleverer du et antal obligatoriske hjemmeopgaver, ganske som hvis du havde gået på et hold med traditionel klasseundervisning. Du har adgang til skolens faciliteter og lektiecafeer.

Holdoversigt | Dansk A

Se datoer, eksamensperioder mm.