2-årig HHX

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

2-årig HHX

Den 2-årige HHX er den hurtige vej til en videregående uddannelse på lige fod med andre ungdomsuddannelser. Den 2-årige HHX er for dig over 18, der har taget folkeskolens afgangseksamen, men som aldrig fik fuldendt en ungdomsuddannelse eller valgte at gå en anden vej.

Det faglige niveau svarer til handelsgymnasiet på tre år, men struktur og tilrettelæggelse er målrettet elever med nogle års erhvervserfaring.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen adskiller sig i sin faglige profil fra HF og det almene gymnasium ved at være orienteret mod samfundsfaglige og forretningsmæssige områder. Men du har samme adgang til videregående uddannelser på lige fod med andre ungdomsuddannelser.

Få mere info på et tirsdagsmøde

Du kan søge ind på den 2-årige HHX hele foråret og sommeren. Hvis du har  brug for mere information er du velkommen på et af vores tirsdagsmøder. Her kan du kan møde en en studievejleder, som hjælper dig til at finde ud af, om HHX på to år er noget for dig. 

Tirsdagsmøderne finder sted i elevcafeen i stuen på Handelsgymnasiet JTP, Julius Thomsens Plads 6, Frederiksberg. 

Tilmeld dig tirsdagsmøde her.

Studiemiljø

Aldersfordelingen er generelt lidt højere på den 2-årige HHX end på den 3-årige, da mange kommer med erhvervserfaring i bagagen. Miljøet vil derfor typisk være mere 'voksent'.

Fag på uddannelsen

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Samtidshistorie B
 • Erhvervsret C
 • Samfundsfag C
 • Matematik C
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • International økonomi B

Sprog

 • Tysk begyndersprog A (man får fem fag på A-niveau)*
  eller
 • Tysk fortsættersprog B 

Studieretningsfag

 • Afsætning A
 • Virksomhedsøkonomi A

Valgfag på 2. år

 • Tysk fortsættersprog A (kan kun vælges af elever som har tysk fortsættersprog B på 1. år. Man får fem fag på A-niveau)
 • Matematik B (kan kun vælges af elever, som afslutter tysk fortsættersprog B på 1. år)
 • Samfundsfag B (kan kun vælges af elever, som afslutter tysk fortsættersprog B på 1. år)

* Et normalt gymnasialt forløb afsluttes med fire fag på A-niveau. Når man afslutter uddannelsen med fem fag på A-niveau, kan man gange sit gennemsnit med 1,03.

FAQ

Hvor gamle er de studerende på den 2-årige HHX?

De fleste af de studerende er 20-24 år, når de starter på den to-årige HHX. De fleste har flere års erhvervsarbejde bag sig.

Er undervisningen på den to-årige HHX på samme niveau som den 3-årige HHX?

Ja, niveauet er nøjagtig dette samme og der afholdes eksamener på det samme niveau som på den 3-årige HHX.

Hvornår ligger undervisningen, og er der mødepligt?

Undervisningen ligger ml kl 8.10 og kl 15.50. Der er fuld mødepligt, og der er krav om studieaktivitet både i timerne og ved aflevering af skriftlige opgaver. Der vil lejlighedsvis være virtuel undervisning. I forbindelse med den virtuelle undervisning er der ikke krav om mødepligt, men krav om at den stillede opgave løses og afleveres virtuelt til læreren.

Hvor stor er lektiebyrden?

Forløbet på den 2-årige HHX er mere intensivt, så du skal forvente en højere lektiebyrde end på en 3-årig gymnasial uddannelse. Der er som hovedregel flere skriftlige afleveringer ugentligt. Lektiebyrden er på ca. 1-2 timers arbejde dagligt.  

Jeg har ikke haft tysk i folkeskolen, hvad gør jeg?

Tysk er obligatorisk på den 2-årige HHX og fra optaget 2016 er det muligt enten at vælge Tysk begyndersprog på A-niveau eller Tysk fortsættersprog på B-niveau. Har du haft tysk i Folkeskolen, skal du gå på fortsættertysk (B-niveau) og har du ikke haft tysk i Folkeskolen, skal du have tysk begyndersprog A-niveau.

Jeg vil gerne have et andet sprog end tysk, kan jeg få det?

Tysk er obligatorisk på den 2-årige HHX og derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at få et andet sprogfag.

Kan man få merit på den 2-årige?

Det er muligt at få merit, hvis du har afsluttet det pågældende fag på samme niveau, som det afsluttes på den 2-årige HHX. Der gives kun merit for fag, som er obligatoriske på den 2-årige HHX. Eksempelvis er det muligt at få merit for samfundsfag på C-niveau, da dette fag kan afsluttes på C-niveau på 1. år. Til gengæld kan du ikke få merit for engelsk B, da engelsk afsluttes på A-niveau på den 2-årige HHX. Merit skal søges inden studiestart, og det er altid en vurdering, om der kan gives merit.

Skal jeg betale for bøger, kopier osv?

Der er et materialegebyr for kopier og lignende på 500 kr. Det er et engangsbeløb, der skal betales inden studiestart. Beløbet returneres ikke. På Niels Brock bruger vi e- og i-bøger og du skal derfor ikke betale for bøger.

Skal jeg bruge en bærbar computer?

Ja, det er nødvendigt med en bærbar computer for at fuldføreuddannelsen kurset, idet alle skriftlige afleveringer afleveres elektronisk og bøgerne er også elektroniske. Hvis du ikke har en bærbar computer, kan du låne/købe en af Niels Brock til en fordelagtig pris. Du får informationer om denne ordning inden studiestart.

Jeg skal flytte fra Jylland til København, har Niels Brock et kollegium jeg kan bo på?

Der forefindes et kollegium – Fasanhuset/Niels Brock Kollegiet - beliggende Søndre Fasanvej 54, 2000 Frederiksberg med mange forbindelser til centrum. Kollegiet råder over 10 et-værelses lejligheder, 3 dobbelt-værelses lejligheder (med dele-køkken og bad) og 6 egentlige to-værelses lejligheder. Størrelsen varierer fra 18 til 54 m2. Huslejen kan du finde på www.findbolig.nu

Der betales 3 måneders depositum og ydes boligsikring efter gældende regler. Lejlighederne udlejes normalt umøbleret. Huslejen dækker - udover selve lejen - varme og el, adgang til vaskerum og fælles-faciliteter. Der er indlagt stik til telefon, internet og kabel-tv i alle lejligheder. Husordenen tillader ikke husdyr, ligesom de praktiske forhold ikke er hensigtsmæssige for studerende med børn. Hvis du er interesseret i et værelse i Fasanhuset. skal du skrive dig op på www.findbolig.nu

Når det er din tur til at få en ledig bolig på kollegiet, vil du blive kontaktet af UBSBOLIG A/S.

Hvordan er optagelsesproceduren?

Når vi har modtaget din ansøgning, foretager vi en individuel vurdering. Hvis vi finder det nødvendigt, indkalder vi dig en optagelsesprøve i dansk og matematik, hvor vi sikrer os, at dine grundlæggende færdigheder i disse to fag er tilfredsstillende.

Du får resultatet af prøven umiddelbart efter til en uddybende samtale, hvor også din uddannelsesparathed vurderes. Vi bestræber os på at give dig besked om du er optaget senest 14 dage efter din optagelsesprøve.

Studievejleder

Helle Weismann
Julius Thomsens Plads 6
E-mail: hew@remove-this.brock.dk
Telefon: 23 21 45 72

Ferie og fridage

2-årige HHX - Handelsgymnasiet Julius Thomsens Plads 10

 • Første skoledag 2017/18: 13. august
 • Efterårsferie: 16. - 22. oktober
 • Juleferie: 21. december - 02. januar
 • Vinterferie: 12. - 18. februar
 • Påskeferie: 26. marts - 02. april
 • Store Bededag: 27. april
 • Kristi Himmelfartsferie: 10. - 11. maj
 • Pinseferie: 20. - 21. maj
 • Sommerferie: 30. juni

Sådan ansøger du om optagelse

Du skal sende din ansøgning på optagelse.dk - du skal bruge dit NemID til at logge ind med.

Husk at medsende et CV, en motiveret ansøgning samt dit afgangsbevis fra folkeskolen. Har du gået i 10. klasse skal du både sende dit afgangsbevis fra 9. og 10. klasse.
Du kan kun søge tysk begynder, såfremt du ikke har har haft tysk i folkeskolen.

Skolen vurderer alle ansøgninger individuelt og du skal regne med at blive indkaldt til en optagelsesprøve, hvor vi screener dig i dansk og matematik, for at sikre at du har de bedste forudsætninger for at kunne gå på uddannelsen.

Ansøgningsfristen er d. 1. august, men vi opfordrer til at du ansøger inden d. 1. juni, så du eventuelt kan nå at supplere dansk eller matematik inden skolestart, hvis det er nødvendigt for din optagelse. Ansøger du efter d. 1. juni, kan skolen ikke garantere din optagelse.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelsesproceduren er du meget velkommen til at kontakte studiesekretær Ditte Kragh Mortensen på dkm@remove-this.brock.dk eller studievejleder Helle Weismann på hew@remove-this.brock.dk.