Budgettering

Budgettering

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til udarbejdelse af diverse former for budgetter og kendskab til sammenhænge og forskelle mellem disse.

På valgfaget lærer du at:

 • Hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de udarbejdes.
 • Almindelig budgetprocedure samt elementer som kalkulationer og faste- og variable omkostninger mv.
 • Budgetkontrol, og hvordan den kan benyttes af ledelsen.
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere.
 • De generelle metoder for budgettering, herunder bl.a. kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter samt aktiv og passiv budgettering.
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf.
 • Aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering.
 • Budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger.
 • Opstilling af fleksibelt budget og foretagelse af afvigelsesanalyser.
 • Standardregnskaber og beregning heraf.
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering.

OBS: Økonomielever kan IKKE vælge dette valgfag, da det indgår i deres obligatoriske skoleophold

 

 

Erhvervsrettet påbygning

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale.

Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her: 

På blanketten skal du angive, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive blanketten, som derefter skal sendes til Betina Stella Tank Nielsen pr. post eller e-mail:

EUD-administrationen
Att. Betina Stella Tank Nielsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1353 København V
Mail: bet@remove-this.brock.dk

Tilmelding til erhvervsrettet påbygning kan IKKE ske elektronisk via hjemmesiden.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.