Salgsuddannelsen | Salgselev eller elev i butik

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Salgsuddannelsen | Salgselev eller elev i butik

Som salgsassistent bliver du en dygtig sælger. Du lærer du at betjene kunder i en butik. Du lærer at stille varer op, så de sælger bedst muligt, og du kan vælge at læse videre og blive chef, eller måske åbne din egen forretning.

Salgsassistenter kan arbejde i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.

Du kan vælge mellem flere spændende specialer på vejen mod at blive en dygtig sælger hos Niels Brock

Job og videre uddannelse som salgsassistent

Hvis du har afsluttet med trin 1 som butiksmedhjælper, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage hele uddannelsen til salgsassistent.

Du kan blandt andet videreuddanne dig med en akademiuddannelse i ledelse.

Hvis du har store ambitioner

En del af dem, der bliver udlært inden for kontor og detail, har lyst til at arbejde på en målrettet karriere.

I mange brancher og virksomheder er der spændende muligheder for lederstillinger eller job med særligt ansvar.

Hvis du har ambitioner om et job med mere ansvar og indflydelse er Niels Brocks akademi- og merkonomkurser og videregående uddannelser relevante muligheder.

Sådan bliver du optaget

Sådan bliver du optaget

Salgsuddannelsen starter oftest med en EUD (Tidligere kaldet HG). Men du kan også begynde, hvis du har en gymnasieuddannelse.

Der er flere måder at blive optaget på salgsuddannelsen.

EUD – Erhvervsuddannelse på 1 år

Grundforløbet på EUD tager mellem ½ og 1 år. Du går i skole og lærer nogle grundlæggende fag inden du skal i praktik.

Læs mere om EUD her 

For studenter

Har du en gymnasieuddannelse, kan du nøjes med 10 ugers grundforløb på Niels Brock, inden du begynder på praktikken. Ordningen kaldes HGS eller EUS, og kan tages både online og som en fysisk uddannelse på Niels Brock.

Læs mere om EUS Online eller EUS med fysisk fremmøde

For voksne

Er du over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering, der kortlægger hvor mange ugers skolegang du har behov for. Kontakt studievejledningen for voksne.

Er du EUV1-elev og har fået lavet en realkompetencevurdering, kontakt hovedforloeb@remove-this.brock.dk eller ring til 3341 9100

Sådan arbejder vi på salgsuddannelsen

Undervisningen på uddannelsen til salgsassistent er delt op i temaer, som lærer dig om vigtige emner i faget. Vi besøger virksomheder, tager på butiksbesøg og der er mulighed for at se nærmere på butiksdrift i udlandet, på vores studietur.

Temaer styrer undervisningen

Undervisningen er bygget op over bestemte temaer, der til sammen giver dig en masse viden om branchen.

De 4 temaer, du skal lære noget om er:

 • Koncept: Du lærer om målgrupper og konkurrenter i forhold til butikkens eget koncept. Du lærer også om markedsføring, kampagner og markedsanalyse.
 • Salg: Du lærer at betjene og rådgive kunden, sælge, lave varepræsentationer og andre salgsfremmende aktiviteter.
 • Butik & Produkt: Du lærer om de forskellige produkters egenskaber, anvendelse, holdbarhed og oprindelse samt hvordan de skal behandles. 
 • Drift: Du lærer at styre butikkens økonomi gennem at optimere salget, bestille varer, lave budget og regnskab.

Fælles for de fire hovedtemaer er, at vi har fokus både på den fysiske butik og den interaktive netbutik.

   Varieret undervisning på skolen

   Vi har fælles undervisning i klasserne og arbejder med bestemte projekter, både i grupper og individuelt. Virksomhedsbesøg og butiksbesøg hører også med i undervisningen. 

   Til sidst i uddannelsen skal du gennemføre en fagprøve. Læs mere om fagprøven her.

   Om Fagprøven

   Fagprøven er elevens afslutning på den skole- og teorimæssige del af uddannelsen. Vi starter processen på den sidste skoleuge, hvor eleven skal skrive og have godkendt en problemformulering til sin fagprøve. Problemformuleringen er et oplæg til, hvad der skal arbejdes med, baggrund for hvorfor emnet er valgt, en plan for processen samt en formulering af de mål, der ønskes opnået (personlige og faglige samt mål for butikken).

   Selve fagprøven drejer sig om, at der skal planlægges og gennemføres en aktivitet i butikken indenfor et afgrænset arbejdsområde. Det kan f.eks. være et salgsfremstød indenfor en bestemt varegruppe eller et mærke. Aktiviteten skal gennemføres i butikken og dette skal dokumenteres i en rapport og perspektiveres ved en mundtlig eksamen.

   Efter gennemførelsen af aktiviteten er der afsat en uge, hvor fagprøve-rapporten skrives. Her har eleven fri fra arbejde til at skrive og skal ikke i skole. Der tilbydes dog eleverne en ”midtvejs-samtale” – en vejledningssamtale med underviseren, hvor eventuelle problemstillinger i forbindelse med færdiggørelsen af rapporten kan drøftes. Ved denne samtale kan spørgsmål vedr. eksamen også tages op.

   Ved eksamen – som er mundtlig – skal den færdige fagprøve perspektiveres. Der skal altså ikke blot foregå en fremlæggelse, men processen, målene og konklusionen skal sættes i relation til den nære omverden. Andre relevante emner kan også tages op ved eksamen, hvor hver elev er ”p唝 ca. 20 minutter.