Kontoruddannelsen | Kontorelev | Økonomi uddannelse | Kontorassistent

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Kontoruddannelsen - hovedforløb

Første skridt på vejen mod at blive kontorassistent er at få en elevplads på et kontor. Der findes mange spændende virksomheder, offentlige myndigheder og ministerier, hvor du kan gennemføre din praktiktid.

Når du er kontoruddannet kan du arbejde med generelle kontorfag, som regnskab eller kundeservice. Men du kan specialisere sig, for eksempel i offentlig administration eller økonomi og på den måde få en endnu skarpere profil.

Niels Brock udbyder i øjeblikket følgende specialer

Job og videreuddannelse som kontorassistent

I fremtiden bliver der mangel på kontorassistenter på handelsområdet. Som regel finder de fleste arbejde i en virksomhed, der ligger inden for det speciale de kan. Andre læser videre på Niels Brock eller starter egen virksomhed.

Kontorassistenter behøver ikke være bange for at stå uden arbejde. Selv om der samlet set bliver færre ansatte inden for handelsområdet, så er der ingen tegn på, at kontoruddannede bliver arbejdsløse lige med det samme.

Det laver en kontorassistent

En kontoruddannet kan enten arbejde med generelle kontorfag, som regnskab eller kundeservice. Man kan specialisere sig, for eksempel i offentlig administration eller økonomi. Nogle specialer gør det muligt at starte som selvstændig.

Mange forskellige opgaver

Kontoruddannede arbejder ofte med skriftlige opgaver af forskellig art.

Det kan være

  • regnskaber
  • dokumenter
  • sagsbehandling
  • kundebetjening

Du kan vælge at specialisere dig i forskellige retninger:

Administration: Du lærer at håndtere ordrer, indkøb og kundekontakt. Fremmedsprog og it indgår også som en del af uddannelsen.

Offentlig administration: Journalarbejde, arkivering og sagsbehandling i det offentlige, er de vigtigste områder, du kommer til at beskæftige dig med. Du vil også lære at betjene borgere, der henvender sig til det offentlige.

Økonomi: Specialet i økonomi handler især om en virksomheds regnskaber, budgetter, indtægter og udgifter

Vælg dine specialefag her

Hvis du ønsker flere fag end dem, der ligger i dit uddannelsesforløb, kan du supplere med forskellige former for ekstra undervisning. Se dine muligheder her på siden.

Valgfrie specialefag

Du kan se vores udbud af valgfrie specialefag på kontoruddannelsen og tilmelde dig her:

De fag, der er beskrevet på siden, kan også vælges som erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning

Hvis du ønsker flere valgmuligheder end dit kontorspeciale lægger op til, så er Erhvervsrettet påbygning (supplerende undervisning) noget for dig. Du vælger blandt specialefagene her.

Alle elever på kontoruddannelsen med specialer har mulighed for at vælge erhvervsrettet påbygning, hvis de ønsker flere valgfag end der er påkrævet på  specialet.

Tilmelding kan IKKE ske elektronisk via hjemmesiden. I stedet skal der benyttes en særlig blanket, der kan rekvireres ved henvendelse til skolens administration eller downloades her. Elev og arbejdsgiver skal begge underskrive blanketten og sende pr. post eller mail til Betina Stella Tank Nielsen på bet@remove-this.brock.dk

Studierettet påbygning

Mange, der tager en erhvervsuddannelse og bliver udlært, ønsker at fortsætte med mere uddannelse. Eller de ønsker at have muligheden for det på et senere tidspunkt. På Niels Brock kan du tage en række påbygningsfag, som giver dig adgang til videreuddannelse. Nedenfor finder du links til en liste over fag, du kan tage, de videreuddannelsesmuligheder, du efterfølgende har, og en tilmeldingsblanket.

Sådan bliver du optaget på kontoruddannelsen

Der er flere måder at blive optaget på kontoruddannelsen. Det sker enten ved at tage en EUX efter folkeskolen, tage en studentereksamen eller er du over 25 år, har du mulighed for at komme direkte på hovedforløbet. Se her hvordan:

Halvdelen af vores elever kommer via EUX

Efter folkeskolen tager du 2 år på EUX, derefter finder du en praktikplads, som giver dig adgang til kontoruddannelsen. Praktikperioden varer 2 år og der er omkring 15 ugers skoleperioder på Niels Brock. Læs mere om EUX her.

Særlige regler for studenter

Har du studenter-, HF- eller HTX-eksamen gælder det, at du kan tage et 10 ugers introduktionskursus på Niels Brock, inden du begynder på den 2-årige praktik. Læs mere om HGs her.

Har du en HHX-eksamen kan du nøjes med et 5 ugers introduktionskursus på Niels Brock inden du starter dit hovedforløb. Læs mere om HGs for hhx her.

Voksenelever har særlige muligheder

Er du fyldt 25 år og har du nogle års erhvervserfaring, er det muligt at springe over EUX og studentereksamen. Det kræver at du får lavet en vurdering af dine kompetencer. Praktiktiden er som udgangspunkt stadig 2 år. Den kan dog forkortes, hvis du har erhvervserfaring, som er relevant for kontorområdet. Læs mere om det her.

Er du EUV1-elev og har fået lavet en realkompetencevurdering, kontakt hovedforloeb@remove-this.brock.dk eller ring til 3341 9100

Kurser til elevansvarlige/oplæringsansvarlige

Niels Brock udbyder en række kurser, der henvender sig til elev- og oplæringsansvarlige, som har at gøre med elevuddannelsen, og som en del af jobbet har til opgave at foretage den konkrete oplæring af elever.

Læs mere om hvordan du kan blive certificeret elevvejleder.