EUX Business & International Startup

EUX BUSINESS & INTERNATIONAL STARTUP

Læs et år i San Diego, Californien - færdiggør resten af uddannelsen i Danmark.

For dig, der ønsker at styrke dine engelskkundskaber, lære om iværksætteri og samtidig komme et år ud i verden.

EUX Business & International Startup giver dig de bedste forudsætninger for at lykkes som iværksætter - både lokalt og globalt.

Din uddannelse starter med 40 ugers undervisning på vores universitet CIBU i San Diego, hvor du ud over den daglige undervisning i innovation, StartUp og virksomhedslære, får adgang til et af USA’s spændende iværksættermiljøer. Her får du mulighed for at udfolde dine ideer og modtage hands on-sparring på både ideer og forretningsplan.

Studieopholdet i San Diego efterfølges af et års erhvervsfagligt gymnasieforløb på Niels Brock i København.Med EUX Business & International StartUp får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som er adgangs-givende til både praktikplads inden for handels- og kontorområdet, til videregående uddannelser og til den internationalt anerkendte eksamen Entrepreneurial Skills Pass (ESP).

REJSEDATO

Afrejse: August 2018. Hjemrejse: Juni 2019

SAN DIEGO

Du har fag som afsætning, erhvervsøkonomi, it, organisation, dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Alle fag er på C-niveau. Derudover kommer du til at arbejde med projekter og cases med fokus på innovation, virksomhedslære og startUp.

Du afslutter dit forløb i San Diego med en grundforløbsprøve og en grundfagseksamen.

KØBENHAVN

Det andet år af din uddannelse foregår på Niels Brock i København. Her læser du seks grundfag afsætning A, dansk A, virksomhedsøkonomi B, engelsk B, it B og erhvervsret C og afslutter med en erhvervsfaglig studentereksamen. Du bliver en del af Niels Brocks Innovation Academy, hvor du deltager i events og konkurrencer for iværksættere og modtager 1:1 sparing og coaching.

OPTAGELSESKRAV

Du skal have bestået din 9. eller 10. klasses-eksamen med minimum et snit på 2 i dansk og matematik, men vi anbefaler et snit på 4. Herudover bør du have gode engelskkundskaber, da al undervisning det første år i San Diego foregår på engelsk.

BOLIGFORHOLD I SAN DIEGO

Du kommer til at bo hos en værtsfamilie.

PRIS FOR OPHOLDET I SAN DIEGO

Pris i alt for dit ophold i San Diego (inklusiv fly, forsikringer, transport i San Diego, housing hos værtsfamilie samt sociale arrangementer og ekskursioner 95.000 kr. (ekskl. lommepenge og udgifter til frokost). Derudover skal du selv sørge for at have et visum til USA.

FÅ MERE AT VIDE

Vi holder informationsmøder i februar måned. Datoer kan du finde på brock.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte vores kontaktperson skal rettes til uddannelseschef Jens Mariager, jem@remove-this.brock.dk 
Du kan også kontakte studievejleder Louise Dons Christensen på Lod@remove-this.brock.dk

Praktisk information

VISUM

Det er vigtigt at vide, at du selv er ansvarlig for, om du har gyldigt pas og visum, inden rejsen til San Diego. Niels Brock betragter ikke et manglende pas eller visum som grundlag for at ændre studieopholdet eller annullere det.

Niels Brock tilbyder i god tid et visummøde, PDF guide, I-20 (bevis på, at du skal gå på CIBU) og en proof of finance (hvor der står, at I har betalt for fly t/r San Diego, forsikring og housing). 

Niels Brock anbefaler, at du ansøger om visum og får en tid til interview umiddelbart efter din afhentning af den originale I-20 hos Niels Brock. Dette tidspunkt bliver oplyst på et visummøde efter optagelsesfristens udløb.

Du skal selv betale for et digitalt + papirbillede til den amerikanske visumansøgning. Reglerne for størrelse og kvalitet er ret specielle set med danske øjne. Sammen med dit optagelsesbrev vil der derfor være en instruktion, der fortæller, hvordan dette billede skal se ud.

Tilmeld dig en informationsdag

Meld dig til en informationsdag, og hør mere om uddannelsens indhold og muligheder, sociale aktiviteter/ture i San Diego, værtsfamilier, betaling mv.

Infodage EUXBIS

Infodage EUXBIS