EUS | Læs EUS i København | Den hurtige vej til en elevplads

OK 2018 – Varsel om strejke og lockout.

Læs mere her

Læs midt i København

På kun 10 uger gør du dig klar til et job som kontorelev, butikselev eller handelselev, hvor du tjener mindst 13.000 kr. om måneden.

Du vil studere på hold med elever i samme aldersgruppe som dig selv. Niels Brocks EUS (tidligere HGS) ligger på Nørre Voldgade 34, overfor H.C. Ørstedsparken, ca. 150 m. fra Nørreport i København. Det er nemt at komme til med S-tog og Metro.

Hvad kan jeg blive?

Med en EUS uddannelse kan du etablere dig på arbejdsmarkedet som kontorelev, salgselev eller butikselev, som der er stor efterspørgsel efter hos mange virksomheder. Uddannelsen vil samtidigt give dig værktøjer til iværksætteri og kan være en forsmag på en længere videregående uddannelse.

Mange tidligere EUS’ere har startet deres karriere inden for offentlige institutioner, hvor ministerierne, kommunerne, Forsvaret og Rigspolitiet tager mange elever. Du vil også være højt efterspurgt i det private erhvervsliv, hvor tidligere elever har fuldført deres uddannelse inden for store virksomheder som Novo Nordisk, MT Højgaard og Topdanmark. Flere har senere i deres karriereforløb suppleret med en HD betalt af virksomhederne. 

EUS-uddannelsen vil også give dig den optimale indgang til at blive salgselev inden for detailhandel, hvor vejen til et lederjob ofte vil være kort.  Her tager kæder som Telia, Matas eller Bilka mange EUS-elever.

Uddannelsen vil tilbyde læring inden for virksomhedsdrift og vil give dig kompetencer til opstart af egen virksomhed, hvis du går med en drøm om at blive iværksætter. Du vil lære om økonomistyring og regnskab, om opstart af hjemmeside, markedsføring samt målgruppeanalyser, der er alpha-omega for succes i nutidens erhvervsliv.

EUS er også en smagsprøve, hvis du går med drømme om at tage en lang videregående uddannelse inden for virksomhedsdrift, som eksempelvis en HA.

Fag på EUS

 

Uddannelsen består af 10 ugers grundforløb med undervisning i erhvervsøkonomi, afsætning og informationsteknologi (it). På grundforløbet vil du desuden udvikle dit eget virksomhedskoncept i det fag, der hedder USF. Efter de ti uger kan du søge en to-årig elevplads i en virksomhed, du selv vælger.  

EUS-undervisningen er bygget op om tre generelle fag, der giver indsigt i virksomhedsdrift. Fagene komplimenterer hinanden og du vil komme til at afprøve alle tre fag i praksis i din egen øve-virksomhed. 

Grundfag på EUS

  • Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er det fag, du vil få mest undervisning i gennem forløbet, da det er grundlaget for alle virksomheder og organisationer. Faget giver dig en forståelse for virksomhedsdrift og  hvad der skal til for at udvikle en forretning, der giver overskud. Du vil lære om virksomhedsbudgetter, prissætning i forhold til udgifter og meget mere. 

  • Informationsteknologi  

Informationsteknologi (it) får en større og større betydning i et digitaliseret samfund som det danske. Faget vil gøre dig til en dygtig bruger af Office-pakken med fokus på Excel og PowerPoint. Du vil også få kompetencer inden for opstart og drift af hjemmesider. Samtidigt vil faget give en forståelse for mulighederne som den stigende digitalisering tilbyder.   

  • Afsætning

Afsætning skal sikre, at du kan få dine eller virksomhedens produkter solgt. Marketing er ofte et brugt navn for faget, men det går faktisk en smule længere. Du vil gennem lære at analysere, hvad dit produkt kan tilbyde, du lærer at sætte mål og kommunikere korrekt til omverdenen. Gennem forløbet vil du blive indført i markeds- og målgruppeanalyse og vil ende med en viden om, hvordan man markedsfører produkter gennem forskellige kanaler for at ramme ens kunder bedst muligt.  

Specialefag på EUS

I din praktikperiode (hovedforløbet) kan du vælge mellem en række specialefag, der passer til dit hovedområde eller den uddannelsesretning, du har valgt. 

Skolen som arbejdsplads

Vi opfatter skolen som en arbejdsplads. En del af undervisningen foregår i projektforløb, hvor vi arbejder med opgaver, som ligger tæt op ad det, du vil arbejde med i virkeligheden.

Undervisningsformen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuel opgaveløsning.

Fagligheden skal være i top

Vi mener, at ansvarlighed, selvstændighed og evnen til samarbejde er lige så vigtig som dine faglige evner.

Hvad er EUS? (tidl. HGS)

Erhvervsuddannelse for Studenter (EUS) har i mange år heddet HG for Studenter (HGS).

Det blev lavet om med EUD-reformen i 2015, hvor uddannelsen skiftede navn fra HGS til EUS, og grundforløbet inden elevplads blev forkortet til 10 uger.

 

EUS giver mulighed for, at folk med en studentereksamen kan gøre sig klar til en elevplads eller praktikplads inden for kontor, butik, handel eller event (Bemærk! Ønsker du at tage event uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale før studiestart). Fordi de har en studentereksamen behøver de kun 10 ugers grundforløb inden for områder som salg og service, virksomhedsøkonomi og regnskab..

Tidligere HGS og nu EUS har i årevis været et populært uddannelsesforløb for studenter. Hvert år har Niels Brock over 600 studerende igennem, hvor af flertallet efterfølgende går ud og får en elevplads/praktikplads som kontorassistent, butiksassistent, inden for handel eller event.

I alle årerne har vi også haft populære HGS/EUS-tilbud som fjernundervisning (online) og i San Diego, hvor vi har udvidet opholdet med tre uger til i alt 13 uger.

Spørgsmål og svar om HGS/EUS

Hvilke optagelsesbetingelser er der til EUS?

Du skal have:

  • Dansk eller nordisk studentereksamen, HF eller HTX.
  • Bestået dansk og matematik fra gymnasiet eller folkeskolen 

Andre eksamener vurderes individuelt. Kontakt voksenvejledingen på: voksen.vejledning@remove-this.brock.dk, hvis du har spørgsmål.

Skal jeg have en praktikplads for at blive optaget på EUS?

Nej, du kan tilmelde dig EUS inden du søger praktikplads.

Hvornår er der ansøgningsfrist til EUS?

Der er ingen egentlig ansøgningsfrist til EUS-forløbet, men vi anbefaler dig at søge i så god tid, som muligt.

Hvor mange timer om ugen har jeg, og i hvilket tidsrum er der undervisning?

Det er ca. 36 lektioner om ugen i tidsrummet 8.30 - 15.50.

Kan jeg tage EUS som enkeltfag?

Nej. EUS-forløbet er en fuldtidsuddannelse på 10 uger, som skal tages i sin helhed.

Kan jeg få merit for eksamen på EUS?

Ja, du kan få merit for eksamen i fag, du har bestået på samme eller højere niveau.

Kan jeg få godskrevet praktisk erfaring?

Du kan få en såkaldt realkompetencevurdering (RKV), hvilket betyder at din praktiske og boglige erfaring bliver vurderet, og du kan efterfølgende blive fritaget fra dele af uddannelsen.

Skal jeg begynde mit praktikforløb umiddelbart efter EUS?

Du kan udmærket tage en pause mellem EUS og praktikken.

Jeg har en praktikplads, behøver jeg at tage HGS/EUS?

Ja. Grundforløbet HGS/EUS er en nødvendig del af den samlede erhvervsuddannelse.

Kan jeg få SU til HGS/EUS?

Ja, HGS/EUS er en SU-berettiget fuldtidsuddannelse.

Hvilke grundfag indgår i HGS/EUS?

På HGS/EUS undervises i grundfagene:

  • Erhvervsøkonomi
  • Informationsteknologi
  • Afsætning

Hvordan får jeg mere at vide om HGS/EUS?

Læs elevhåndbog for EUD her

Praktik - hovedforløbet

Praktik er en vigtig del af uddannelsen. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv samtidig med, at du skal lære en masse. I de fleste tilfælde tager praktikken 2 år, og du får løn i praktikken.

Praktikken begynder efter EUS

Praktikken kan begynde umiddelbart efter bestået EUS-forløb.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du praktikplads

Du skal selv finde din praktikplads. Niels Brock kan hjælpe dig med at finde ledige stillinger, men det er dit ansvar at søge dem.

Godkendelse af praktikstedet

Niels Brock skal godkende alle virksomheder, der vil have praktikanter. Uden godkendelsen kan du ikke søge praktikplads i virksomheden.

Spørg skolens studievejledere, hvis du gerne vil i praktik et helt bestemt sted.

Løn og arbejdstid

Der er mellem organisationerne indgået nogle aftaler om minimumstakster for elevløn. Her kan de gældende takster også fås.

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit.

Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål, kan du kontakte praktikservice på praktikservice@remove-this.brock.dk, tlf. 33 41 93 99.

Sådan søger du optagelse

Du tilmelder dig online via formularen her.

Du vil modtage en faktura på 495 kr., som dækker i-bøger, studiekort og kopier.

Når du har søgt om optagelse på EUS, vil du hurtigst muligt inden studiestart modtage indkaldelsesbrev samt faktura. Fakturaen vil du modtage i din e-boks.

Kopi af verificeret eksamensbevis fra enten STX, HF eller HTX skal uploades, inden du starter på uddannelsen. Har du ikke bestået dansk og matematik fra gymnasiet, skal du også vedhæfte kopi af bevis fra folkeskolen eller andet sted, hvor du har fået minimum 02 i dansk og matematik.

Elevhåndbog og undervisningsplan

 

Næste EUS hold i København starter 9. april 2018. 

Har du spørgsmål til EUS?


Links