Mundtlig kommunikation

Mundtlig kommunikation

På valgfaget lærer du:

  • At anvende relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation
  • At bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem
  • At beherske egen rolle i en kommunikationssituation og hvilken betydning fremtoning og sprogbrug har kommunikationens udfald
  • Betydningen af konflikthåndtering både intern og eksternt og at kunne beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter
  • At identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd
  • At anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner

Erhvervsrettet påbygning

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale.

Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her: 

På blanketten skal du angive, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive blanketten, som derefter skal sendes til Betina Stella Tank Nielsen pr. post eller e-mail:

EUD-administrationen
Att. Betina Stella Tank Nielsen
Nørre Voldgade 34
1358 København K
Mail: bet@brock.dk

Tilmelding til erhvervsrettet påbygning kan IKKE ske elektronisk via hjemmesiden.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Det er pt ikke muligt at tilmelde sig kurset. Vi tilføjer nye datoer hurtigst muligt.