Grafisk præsentation

Grafisk præsentation

Formålet med faget er, at eleven skal kende de gængse grafiske principper, herunder regler for anvendelse af fonte, grafik, farver og vægtbalance på en side. Eleven skal kunne kan anvende denne viden i forbindelse med udarbejdelsen af skriftlige produkter og øvrige administrative informationsopgaver.

På valgfaget lærer du at:

  • Kende tommelfingerreglerne for opstilling.
  • Kende det gyldne snit.
  • Kunne disponere informationsmængden i forhold til den plads, der er til rådighed, og det budskab, der ønskes udtrykt.
  • Kunne fremstille salgsbreve, OH-plancher, visitkort, brevpapir og andet, hvor den grafiske præsentationsværdi er af væsentlig betydning for fremstillingen.
  • Beherske opstilling af diagrammer, der på klar og forståelig måde præsenterer et ellers kompliceret statistik- eller talmateriale.
  • Beherske anvendelsen af grafik i forbindelse med løsning af administrative informationsopgaver.

Erhvervsrettet påbygning

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale.

Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her: 

På blanketten skal du angive, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Både du og din arbejdsgiver skal underskrive blanketten, som derefter skal sendes til Betina Stella Tank Nielsen pr. post eller e-mail:

EUD-administrationen
Att. Betina Stella Tank Nielsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1353 København V
Mail: bet@remove-this.brock.dk

Tilmelding til erhvervsrettet påbygning kan IKKE ske elektronisk via hjemmesiden.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Tilmelding til Grafisk præsentation

 

Det er pt ikke muligt at tilmelde sig kurset. Vi tilføjer nye datoer hurtigst muligt.