EUD FAQ | Hvad betyder reformen?

FAQ | Hvad betyder reformen?

Den 1. august 2015 træder en reform af erhvervsuddannelserne i kraft. Det betyder en række ændringer i forhold til elevernes opstart på nye eller gamle hovedforløb, adgangskrav til hovedforløb, uddannelsernes indhold samt i forhold til virksomhedernes rekruttering af elever.

Formålet med reform af erhvervsuddannelserne er at øge det faglige niveau, styrke uddannelsernes image og tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne. Det er målsætninger, som Niels Brock hilser velkommen.

Vi vil her gennemgå de væsentligste ændringer ved reformen. Du kan også læse mere om om reformen på disse sider

Niels Brocks uddannelsesnetværk

Niels Brock Uddannelsesnetværk er åben for alle interesserede, hvor der løbende informeres om reformen, samt andre tiltag indenfor elevuddannelserne og efteruddannelsesområdet.  

Det er gratis at deltage og det er ikke at krav at man har elever på Niels Brock. Tilmelding og yderligere information kan ske her

FAQ | Spørgsmål og svar til reformen

Vi har samlet en række af de typiske spørgsmål om EUD-reformen. Klik på spørgsmålet for at se svaret.

Hvordan ser den nye struktur ud?


Reformen af erhvervsuddannelserne har medført væsentlige ændringer af den nuværende opbygning af de merkantile erhvervsuddannelser. Mest markant er nedlæggelsen af det hidtidige HG forløb på 2 år. Det erstattes fremover af et 1-årigt grundforløb opdelt på 2 semestre: Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2).

Desuden indføres en ny EUX uddannelse af et års varighed. EUX uddannelsen er adgangsgivende til hovedforløb samt studieforberedende i forhold til de videregående uddannelser.

Strukturen fremgår af denne figur.

Skal eleverne starte på det nye eller det gamle hovedforløb?


Der er stadig en del usikkerhed vedrørende overgangsordning til de nye hovedforløb. Derfor skal nedenstående information tages med forbehold.

Igangværende elever på grundforløb (HG, HGV, HGS)

Alle elever, der er i gang med et uddannelsesforløb på Handelsskolernes grunduddannelse (HG), HG Voksen  (HGV) eller HG for studenter (HGS)  har krav på at kunne gennemføre uddannelsen på nuværende uddannelsesordning og hovedforløb.

Det betyder, at elever med HG, HGV eller HGS baggrund i efteråret 2015 forventes at starte på nuværende hovedforløb indenfor kontoruddannelsen på Niels Brock.

Dette har baggrund i at elever, der ønsker at starte på de nye hovedforløb indenfor kontoruddannelserne skal kunne leve op til adgangskravene hertil (se nedenfor). Idet adgangskravene til kontoruddannelserne omfatter 8 C niveauer (på GF 1 og 2) samt en EUX vurderes det ikke som realistisk at dette kan nås indenfor 2 år i sammenhæng med hovedforløbet.

På detailuddannelsen er det muligt for elever med en HG, HGV eller HGS baggrund at starte på nyt hovedforløb, da der ikke er krav om EUX.

Elever med HHX baggrund

Alle elever der starter på en hovedforløbsuddannelse efter 1. august skal have gennemført et såkaldt ”mini-HGS” forløb af op til 5 ugers varighed. Arbejdsmarkedets parter m.fl. drøfter p.t. om elever kan indstille sig direkte til en grundforløbsprøve af én uges varighed.

Niels Brock forventer at udbyde ”mini-HGS” som online forløb samt som tilstedeværelsesundervisning. Når Undervisningsministeriets indholdsbeskrivelse til ”mini-HGS” forløbet foreligger, vil uddannelsen og datoer blive offentliggjort.
Hovedreglen er, at alle elever med en HHx baggrund, der starter deres uddannelsesaftale efter 1. august skal starte på nye hovedforløb.

Elever med almen gymnasial baggrund (STX)

HGS forløbet vil efter 1. august have en varighed på 10 uger. Det er således 2 uger mindre end det nuværende 12-ugers HGS forløb.

Elever med STX baggrund, som inden 1. august har afsluttet HGS, kan optages på eksisterende hovedforløb eller nyt hovedforløb (såfremt de opfylder adgangskravene hertil).

STX’ere, der først påbegynder HGS efter 1. august 2015, optages alene på nye hovedforløb.

Hvad bliver adgangskrav til hovedforløbet?


I forbindelse med reformen er adgangskravene til hovedforløb på de merkantile uddannelser blevet ændret for eleverne. Adgangskravene indenfor grundfag er følgende

Der er desuden en række uddannelsesspecifikke mål for de enkelte uddannelser indenfor kontor, detail mv. Disse mål opnås på de nye grundforløb.  

Det er elevernes ansvar at leve op til adgangskravene for både grundfag og de uddannelsesspecifikke mål ved påbegyndelse af hovedforløb.

Bliver der ændret på indholdet af hovedforløbene?


Reformen har pt. kun medført mindre ændringer af indholdet på hovedforløbene. Dog er der få undtagelser. Det betyder at praktikmål og skolemål i store træk er uændret.

De nye uddannelsesordninger og vejledninger foreligger endnu ikke fra Uddannelsesnævnet.  Pt. ved vi følgende vedrørende ændringer af uddannelserne.

For samtlige uddannelser er det gældende at den nuværende praktiktid på 2 år forsætter.

Kontor med speciale i administration, økonomi og rejseliv

  • De facto opleves der kun mindre ændringer. Varighed og antal skoleophold er uændret. Dog med undtagelse af økonomispecialet, der mister et introduktionsmodul (A) for elever med HG/HGV/HGS baggrund.
  • Det forventes, at der vil ske samlæsning mellem nuværende og nye hovedforløb. Det vil sige fælles klasser for alle elever.

Kontor med speciale i offentlig administration

  • Uddannelsen er ændret i væsentlig grad. Uddannelsens varighed er uændret, men skoleperioder, specialefag mv. er ændret.
  • Elever (typisk med HG, HGV eller HGS baggrund), der optages på gammel uddannelsesordning og nuværende uddannelse, oplever ingen ændringer
  • Elever med HHX baggrund eller STX baggrund (hvor HGS er påbegyndt efter 1. august) vil følge ny uddannelsesordning og nyt hovedforløb.
  • Model for skoleperioder på nyt hovedforløb ændres til 9+5+1 uge (obligatorisk, valgfag og fagprøve) for elever under 25 år. For elever over 25 år afkortes skoleforløb med 2 uger, så modellen er 9+3+1 uge.
  • Der oprettes klasser kun for HG/HGV elever på eksisterende hovedforløb samt for HGS elever, der har afsluttet deres HGS forløb inden 1. august.
  • Der oprettes klasser på nye hovedforløb kun for HHx’er, samt for HGS elever der påbegyndes efter 1. august.

Detailuddannelserne

Der sker ikke ændring af betydning og samlæsning af klasserne på ny og gammel bekendtgørelse.

Såfremt elever ønskes optaget på ny uddannelsesordning og hovedforløb, skal eleverne kunne leve op til adgangskravene i grundfag og i det uddannelsesspecifikke fag.