Projektleder | HHX

Kan du lide at organisere og have overblikket, så er studieretningen Projektleder noget for dig.

Alle moderne virksomheder arbejder med projekter og projektledelse til f.eks. udvikling og markedsføring af nye produkter, forandring af arbejdsgange, tilrettelæggelse af kampagner eller organisering af events.

Som elev på Projektleder har du fokus på at skabe kreative idéer og føre dem ud i livet. Projektledelses-delen foregår i et obligatorisk tre-årigt MasterClass-forløb, hvor du kommer gennem forskellige projektværktøjer. Og du ender med at blive certificeret projektleder.

Fag på Projektleder

STUDIERETNINGSFAG

 • Afsætning A
 • International økonomi A

SPROG

Vælg et af følgende fag:

 • Tysk B fortsætter
 • Fransk B fortsætter

VALGFAG 3. ÅR

Vælg en af følgende muligheder:

 • Virksomhedsøkonomi A og 1 C-fag
 • 3 C-fag

MULIGE C-FAG

 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C
 • Innovation C

Se studieplaner her

Når du skal vælge valgfag, bedes du prioritere dine ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opfylde dit ønske. Desværre kan vi ikke altid oprette hold på grund af for få tilmeldinger, eller fordi antallet af tilmeldinger er utilstrækkeligt til, at vi kan oprette hold nummer to eller tre.

Obligatoriske fag på HHX

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • International Økonomi B
 • Historie B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • 2. fremmedsprog mindst B

Aktiviteter på Innovationsgymnasiet

Hvert år er der en lang række aktiviteter på Innovationsgymnasiet, hvor du får mulighed for prøve kræfter med innovation i praksis. Målet er at bringe eleverne og teorien ud af klasselokalet og sikre, at du får et realistisk billede af, hvad der skal til for at være innovator og iværksætter. Innovationsgymnasiet kører blandt andet:

Iværksættermesser

Besøg på Danmarks største iværksættermesse, hvor der er mulighed for at få sparring til sin forretningsidé eller finde samarbejdspartnere og leverandører.

Direktør camp

Camp for kommende direktører, hvor der er fokus på kommunikation, ledelse og motivation af medarbejdere og svære beslutninger. Kun for de udvalgte direktører på Studieretningen Innovation.

Danish Entrepreneurship Awards

Besøg på Danmarks største event for entreprenørskab, der samtidig er Danmarks største idekonkurrence. Over 3500 elever fra hele landet deltager.

Studietur

Udlandsrejse hvor virksomhedsbesøg, innovation og iværksætteri er i fokus. Det er ikke obligatorisk at deltage på studieturen, men vi anbefaler alle elever at tage med. Har du ikke mulighed for at deltage, vil du blive tilbudt undervisning i en anden klasse i mellemtiden.

Regionale og nationale salgsmesser

Alle messer og konkurrencer er en del af Company Programme, der afholdes af Fonden for Entreprenørskab: Young Enterprise. Det handler om, hvem der kan lave den bedste virksomhed på ungdomsuddannelserne. Der deltager knap 4000 elever på landsplan.

Dansk Designcenter

Besøg på Dansk Designcenter, der sætter fokus på betydningen af design i forhold til produktudvikling og afsætning af produkter.

Masterclasses

De dygtigste elever deltager i særundervisning på universitetet, hvor de får en forsmag på, hvad de har i vente, når studenterhuen er kommet på.

Innovation Academy

I efteråret 2015 blev forsøget, Niels Brock Innovation Academy, skudt i gang. Det er et forløb, der skal træne eleverne i de innovative værktøjer og arbejdsmetoder. Det sker gennem anerledes aktiviteter såsom idéværkstedet og gennem særlige brætspil.

Se og læs mere om Innovation Academys facebookside.

Hvad kan du blive?

Projektlederlinjen er adgangsgivende til videregående uddannelser og giver et særligt godt udgangspunkt for at læse cand. merc. samt en bred palette af uddannelser inden for organisation og projektledelse. 

Sådan søger du optagelse

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier med start på 1. år i august 2017, skal du søge på www.optagelse.dk.

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier i en nuværende 1. års klasse klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 2. år klik her

Søger du om optagelse på et af Niels Brocks gymnasier på 3. år klik her

Husk at indsende dit afgangsbevis fra 9. klasse, 10. klasse og/eller EUX eller EUD.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte julius@brock.dk

Sådan er det at gå på Innovationsgymnasiet

Spændende muligheder på innovationsgymnasiet

Du deltager i en salgsmesse i København og - hvis din virksomhed bliver udpeget - i landsmesse og DM i iværksætteri, og der er mulighed for at deltage i internationale konkurrencer.

Din virksomhed i fokus

Din egen virksomhed bliver en central del af uddannelsen. Du og en gruppe kammerater skyder hver 500 kroner i jeres egen virksomhed. Overskuddet af virksomheden tilhører naturligvis jer.

Virksomheden til eksamen

Jeres virksomheds forretningsplan indgår i undervisningen og bliver brugt ved interne prøver, når I skal mødes med banken og for eksempel ved DM i Iværksætteri.

Fra skoleprojekter til succeshistorier

Din egen virksomhed bliver ikke blot en del af din uddannelse, men kan blive en succesfuld forretning i den virkelige verden. Mange Niels Brock'ere driver endda deres virksomhed videre efter gymnasietiden.

Studievejledere for Innovationsgymnasiet

Annemarie C. Lüben
Julius Thomsens Plads 10
E-mail: anc@remove-this.brock.dk
Telefon: 23 21 46 92

Helle Weismann
Julius Thomsens Plads 10
E-mail: hew@remove-this.brock.dk
Telefon: 23 21 45 72